ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ (24 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Osios_Athanasios_PariosἸουνίου Κ∆’

Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν καὶ ∆ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου

"Ακολουθία του Οσίου Πατρός ημών και Διδασκάλου Αθανασίου του Παρίου. Εποιήθη εν Αγίω Ορει υπό Γερασίμου Μοναχού του Μικραγιαννανίτου", Εκκλησία, (1-6 1995) 29-36.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDFicon_pdf

Πηγή: Ι. Μ. Θ.


Εκτύπωση   Email