Σάββατο
8 Μαΐου

Σάββατο Διακαινησίμου,
Ιωάννου του θεολόγου, Αρσενίου του μεγάλου, Θεοδώρου νεομάρτυρος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ