Κυριακή
31 Μαΐου

Κυριακή των Αγίων 318 Θ. Πατέρων (Α' Οικ. Σύνοδος),
Ερμείου μάρτυρος και Ευσεβίου

bibliothikh

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἀπό 17.09.19 ἓως 15.06.20 ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ» θά λειτουργῇ κατά τό ὡς κάτωθι ὡρολόγιον Πρόγραμμα:

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑΙ :

Δευτέρα 17.00 - 19.00

Τρίτη 10.00 - 12.00, 17.00 - 19.00

Τετάρτη ΚΛΕΙΣΤΗ

Πέμπτη 10.00 - 12.00, 17.00 - 19.00

Παρασκευή 17.00 - 19.00

Σάββατον 10.00 - 13.00

Πρός τούτοις, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι μαθηταί καί φοιτηταί ἐπιθυμοῦντες νά μελετήσωσιν καί εἰς ἕτερον χρόνον δύνανται νά ἐπικοινωνῶσι εἰς τά τηλέφωνα: 2271094134, 6955008246 καί 6932445137.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ