Δευτέρα
19 Απριλίου

Πανφουτίου ιερομάρτυρος

bibliothikh

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἀπό 15.09.2020 ἓως 30.06.2021 ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ» θά λειτουργῇ κατά τό ὡς κάτωθι ὡρολόγιον Πρόγραμμα:

ΗΜΕΡΑΙ ΚΑΙ ΩΡΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα

17.00 - 19.00

Τρίτη 

10.00 - 12.00

17.00 - 19.00

Τετάρτη

11.00 - 13.00

Πέμπτη

10.00 - 12.00

17.00 - 19.00

Παρασκευή  

17.00 - 19.00

Σάββατον 

09.30 - 13.00

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι, προκειμένου νά ἐπισκεφθοῦν τήν Βιβλιοθήκην, πρέπει νά τηροῦν ὅλα τά ἀπαραίτητα Ὑγειονομικά μέτρα καί προηγουμένως νά ἐπικοινωνοῦν τηλεφωνικῶς.

Πρός τούτοις, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι μαθηταί καί φοιτηταί ἐπιθυμοῦντες νά μελετήσωσιν καί εἰς ἕτερον χρόνον δύνανται νά ἐπικοινωνῶσι εἰς τά τηλέφωνα: 2271094134, 6955008246 καί 6932445137.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ