ΗΜΕΡΑΙ ΚΑΙ ΩΡΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ ΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ‘’ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ’’

image 2

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

‘’ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ’’

ΗΜΕΡΑΙ ΚΑΙ ΩΡΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(ἀπό 01.07.22 ἕως  30.09.22)

ΔΕΥΤΕΡΑ       10.00΄ -  13.00΄

ΤΡΙΤΗ             10.00΄ - 12.00΄ 18.00 - 20.00

ΤΕΤΑΡΤΗ  ΚΛΕΙΣΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ       10.00΄ - 12.00΄ 18.00 - 20.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      10.00΄ -  13.00΄

ΣΑΒΒΑΤΟΝ   10.00΄ -  12.30΄

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι, προκειμένου νά ἐπισκεφθοῦν τήν Βιβλιοθήκην, πρέπει νά τηροῦν ὅλα τά ἀπαραίτητα ὑγειονομικά μέτρα καί προηγουμένως νά ἐπικοινωνοῦν τηλεφωνικῶς.

Διά περισσοτέρας πληροφορίας τα τηλέφωνα: 2271094134- 6955008246 -  6932445137 


Εκτύπωση   Email