Σάββατο
15 Μαΐου

Παχωμίου του μεγάλου, Αχιλλείου Λαρίσης, Βαρβάρου μάρτυρος

GRAFEITUPOU
 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε Δ Ω 
Η ΑΙΤΗΣΗ Ε Δ Ω

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ