ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ , ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

GRAFEITUPOU

Τήν Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019 ὁλοκληρώθηκε τό Α΄ Ἐπιμορφωτικό Ἐκπαιδευτικό Πρόγραμμα, τό ὁποῖο διοργάνωσεν ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί ξεκίνησε τίς ἐργασίες του τήν Δευτέρα 4η Φεβρουαρίου 2019, μέ τήν συμμετοχή 30 Κληρικῶν καὶ 15 λαϊκῶν στελεχῶν της Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθώς καί φορέων, ποὺ παρέχουν ἀνάλογες ὑπηρεσίες, μὲ στόχο τὴν ἐνίσχυση τῶν ἐπαγγελματικῶν τους δεξιοτήτων γιὰ τὴν ὑποστήριξη τοῦ ἔργου ποὺ προσφέρεται στὶς κοινωνικοπρονοιακὲς καὶ λοιπὲς ἐκκλησιαστικὲς δομές.

Τό πρόγραμμα αὐτό εἶχε ὡς θέμα: «Η ΕΝΟΡΙΑ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» μέ τούς κάτωθι εἰσηγητές:

1) Τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη κ. Γρηγόριο Παπαθωμᾶ, Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καπποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ Ἐνορία ὡς χῶρος κοινωνικοποίησης καί εὐαισθητοποίησης τῶν παιδιῶν καί τῶν ἐφήβων».

2) Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερο κ. Δημήτριο Κεσκίνη μέ θέμα «Ὁ Ἱερέας ὡς ἐμπνευστής, σύμβουλος καί ποιμένας - συνοδοιπόρος στίς σύγχρονες ἀπαιτήσεις τῶν ἐνοριτῶν του»,

3) Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερο κ. Εὐάγγελο Μαρκαντώνη. μέ θέμα: «Ἡ εὐαισθητοποίηση τῶν ἐνοριτῶν, ἡ ἐνεργός συμμετοχή τους καί ἡ συνεργατικότητα - τό φαινόμενο καί ὁ ρόλος τοῦ ἐθελοντισμοῦ»,

4) Τόν κ. Θωμᾶ Ἰωαννίδη, Ἀναπλ. Καθηγητή - Πρόεδρο τοῦ Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ. μέ θέμα: «Ἐνοριακές δράσεις γιά τή σύγχρονη οἰκογένεια: μοιραζόμενοι ἐμπειρίες, λάθη καί ὄνειρα».

5) Τόν κ. Ἠλία Λιάμη, Θεολόγο Καθηγητή, μέ θέμα «Τό κοινωνικό - προνοιακό ἐνοριακό ἔργο: τόπος καί τρόπος ἔκφρασης τῆς τοπικῆς ἀλληλεγγύης καί συνεργασίας», καί

6) Τόν κ. Χρῆστο Καραγιάννη, Ἐπίκουρο Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καπποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ θέμα «Ἡ ζωντανή ἐνοριακή ζωή ὡς ΄΄κέντρο πρόληψης΄΄ ἐξαρτησιογόνων οὐσιῶν».

Τά μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στήν πρό ὀλίγων μηνῶν, δαπάναις τῆς κ. Ἀλεξάνδρας Γ. Προκοπίου ἀνακαινισθεῖσα καί ἐγκαινισθεῖσα ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ», τῆς ὁποίας οἱ χῶροι εἶναι ἰδανικοί καί προσφέρονται γιά ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια.

Ἡ γενική διαπίστωση τῶν συμμετεχόντων εἶναι ὅτι τό Σεμινάριο προσέφερε, ἦταν ἐπιτυχές καί ἐπίκαιρο καί ὅτι πολλές ὠφέλειες μποροῦν νά προκύψουν ἀπό τούς προβληματισμούς καί τίς μεθόδους ἐνοριακῆς στήριξης.

Ἡ ἐπιμόρφωση θά συνεχισθεῖ μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί μέ ἄλλα προγράμματα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ © ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ

 

 


Εκτύπωση   Email