ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ‘’ΑΓ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ’’

LOGOTYPO

ΒΙΒΛΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ‘’ΑΓ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ’’

*

Μετά ἀπό σχετική ἐπιστολή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος πρός τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν γιά τόν ἐμπλουτισμό τῆς Βιβλιοθήκης ‘’ΑΓ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ’’ τό Κέντρο Ἐρεύνης Μεσαιωνικοῦ καί Νέου Ἑλληνισμοῦ ἐδώρησε τά ἑξῆς βιβλία:

1.- ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 10 (1960).

2.- ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 11 (1961).

3.- ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 15-16 (1965-1966).

4.- ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 17-18 (1967-1968).

5.- ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 19-20 (1969-1970).

6.- ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ, 1984.

7.- ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ,1986.

8.- ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ,1990.

9.- ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ,1992.

10.- ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ, 1996.

11.- ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ, 2000.

12.- ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ,2004.

13.- ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟΜΟΣ ΟΓΔΟΟΣ, 2006.

14.- ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟΜΟΣ ΕΝΑΤΟΣ,2008.

15.- ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟΜΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ, 2012.

16.- ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟΜΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ, 2014.

17.- ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ,2016,

 

καί τό Κέντρο Ἐρεύνης Ἑλληνικῆς Λαογραφίας ἐδώρησε τά ἑξῆς βιβλία:

 

1.- ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ ΙΗ΄-ΙΘ΄ (1965-1966)

2.- ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ Κ΄-ΚΑ΄ (1967-1968)

3.- ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ ΚΓ΄ (1973-1974)

4.- ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ ΚΔ΄ (1975-1976)

5.- ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ ΚΕ΄ (1977-1980)

6.- ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ ΚΣΤ΄-ΚΖ΄ (1981-1986)

7.- ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ 29-30 (1999-2003)

8.- ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ 31-32 (2004-2008)

9.- ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ 33-34 (2009-2013)

10.- ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΝ ΕΤΟΣ (1939)

11.- ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΟΜΟΣ ΟΓΔΟΟΣ (1953-1954)

12.- ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΟΜΟΣ ΙΕ΄-ΙΣΤ΄ (1962-1963)

13.- ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΟΜΟΣ ΙΖ΄ (1964)

 

Ἐπίσης μετά ἀπό ἐπιστολή τοῦ Σεβασμιωτάτου Χίου πρός τό Ἰνστιτοῦτο Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν καί μέ φροντίδα τοῦ Διευθυντοῦ Καθηγητοῦ τῆς Φιλοσοφικῆς Ἀθηνῶν κ. Ταξιάρχη Κόλια ἐδωρήθηκαν στήν Βιβλιοθήκη τά ἑξῆς βιβλία:

1.- Ἀγορές, Ἔμποροι καὶ Ἐμπόριο στὸ Βυζάντιο (9ος-12ος αἰ.).

Μαρία Γερολυμάτου

2.- ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΣ (1450-1850).

ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

3.- Ἀνεπίσημα ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως. Παρασχέδια καὶ μαρτυρίες τοῦ 1476.

Μάχη Παΐζη-Ἀποστολοπούλου

4.- ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΣΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ.

Ἀθήνα 2002.

5.- Ἀπὸ τὴν Ἱστορία τῶν ἰδεῶν στὴν Ἱστορία τῆς διανόησης.

FRANCOIS DOSSE

6.- Ἀρχαία ἑλληνικά, νεωτερικὰ καὶ μετανεωτερικὰ στοιχεῖα τοῦ πολιτικοῦ συναγωνισμοῦ.

Οἱ δυνατότητες τῆς δημοκρατικῆς ἀνοχῆς

JANET COLEMAN

7.- ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (12ος-17ος ΑΙΩΝΕΣ).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 1994 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ.

Ἐπιμέλεια ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΛΕΝΟΣ

8.- Βενιαμίν Λέσβιος, Στοιχεῖα Ἠθικῆς.

Ρωξάνη Δ. Ἀργυροπούλου

9.- ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΤΜΟΥ. Γ΄ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ.

ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ

10.- ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

Ἐπιμέλεια ΑΒΡΑΜΕΑ ΑΝΝΑ

11.- ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΙΡΡΥΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.

ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

12.- ΒΥΖΑΝΤΙΟ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ. ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ.

Πρακτικὰ συνεδρίου

Ἐπιμέλεια Γιῶργος Ν. Βλαχάκης- Θύμιος Νικολαΐδης

13.- ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ (1018-1185).

14.- ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567).

Ἐλισάβετ Α. Ζαχαριάδου

15.- ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ.

τετράδια ἐργασίας 35

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ – ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

16.- Διασπορά-Δίκτυα-Διαφωτισμός.

Ἐπιμέλεια Μαρία Α. Στασινοπούλου-Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου

17.- Διαφωτισμοί καί Θρησκεῖες.

KNUD HAAKONSSEN

18.- Ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Τύπου 1784-1974.

Ἐπιμέλεια Λουκία Δρούλια-Γιούλα Κουτσοπανάγου

Τόμος Πρῶτος Α-Δ.

19.- Ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Τύπου 1784-1974.

Ἐπιμέλεια Λουκία Δρούλια-Γιούλα Κουτσοπανάγου

Τόμος Δεύτερος Ε-Κ

20.- Ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Τύπου 1784-1974.

Ἐπιμέλεια Λουκία Δρούλια-Γιούλα Κουτσοπανάγου

Τόμος Τρίτος Λ-Π

21.- Ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Τύπου 1784-1974.

Ἐπιμέλεια Λουκία Δρούλια-Γιούλα Κουτσοπανάγου

Τόμος Τέταρτος Ρ-Ω

22.- Εἶναι δυνατὴ μία συγκριτικὴ Ἱστορία τῶν ἐρειπίων;

ALAIN SCHNAPP

23.- Ἕλληνες λόγιοι τοῦ 18ου αἰώνα, ἀφανεῖς, ἄσημοι καὶ διάσημοι σὲ διασταυρούμενες τροχιὲς.

Μάχη Παΐζη-Ἀποστολοπούλου

24.- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΑ στὴ Σερβικὴ Ὀρθόδοξη Βιβλιοθήκη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα (SZENTENDRE) Βουδαπέστης.

Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου

25.- ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗ-ΣΕΙΣ ΚΑΙ "ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ" ΣΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ.

Α΄ ΤΟΜΟΣ

Πρακτικὰ Συμποσίου

Ἐπιμέλεια Ἄννα Ταμπάκη-Οὐρανία Πολυκανδριώτη

26.- ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗ-ΣΕΙΣ ΚΑΙ "ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ" ΣΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ.

Β΄ ΤΟΜΟΣ

Πρακτικὰ Συμποσίου

Ἐπιμέλεια Ἄννα Ταμπάκη-Οὐρανία Πολυκανδριώτη

27.- Ἐπίσημα Κείμενα τοῦ Πατριαρχείου Κωνστνατινουπόλεως. Τὰ σωζόμενα ἀπὸ τὴν περίοδο 1454-1498.

Μάχη Παΐζη-Ἀποστολοπούλου, Δ.Γ. Ἀποστολόπουλος

28.- Ἑτεροδοξία, Πειθάρχηση, Ἀπόκρυψη στὶς ἀπαρχὲς τῶν Νεοτέρων χρόνων. Ἀναστοχασμοὶ γιὰ μία εὐρωπαϊκὴ παράδοση.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΛΧΟ

29.- Ἐφημερὶς τῶν Παίδων (1868-1893). Περιοδικὸς Τύπος καὶ προτεσταντικὰ πρότυπα γιὰ τὴν παιδικὴ ἡλικία.

Βασιλικὴ Βασιλούδη

30.- Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ.

JOCHEN SCHLOBACH

31.- Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ (;). ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΤΟΝ 11ο ΑΙΩΝΑ (1025-1081).

32.- Ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ψαρῶν.

Ἀρχιμ. Ἰωακεὶμ Ἀ. Ἀρχοντὸς

33.- Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ. Κοινωνικὰ πρότυπα καὶ καθημερινὸς βίος στὰ ἁγιολογικὰ κείμενα.

Κατερίνα Νικολάου

34.- Η ΕΒΡΑΪΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ (4ος-19ος αἰ.).

Ἐπιμέλεια Ἄννα Λαμπροπούλου-Κώστας Τσικνάκης

35.- Ἡ ἐξέλιξη τῆς νεοελληνικῆς ἐπιστήμης. Ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴ στὴ Νεώτερη Ἐπιστημονικὴ σκέψη.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΣ

36.- Ἡ Εὐρώπη καὶ ὁ Ριζοσπαστικὸς Διαφωτισμὸς.

JONATHAN ISRAEL

37.- «Ἡ ματιὰ τῶν ἄλλων». Προσλήψεις προσώπων ποὺ σφράγισαν τρεῖς αἰῶνες (18ος-20ός).

Ἐπιμέλεια Κατερίνα Δέδε-Δημήτρης Δημητρόπουλος

38.- Ἡ νομικὴ συναγωγὴ τοῦ Δοσιθέου. Μία πηγὴ καὶ ἕνα τεκμήριο Α΄.

Δ. Γ. Ἀποστολόπουλος-Π. Δ. Μιχαηλάρης

39.- Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ ΚΑΙ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Ὁ Γρηγοριανὸς καὶ ὁ Ἐρμογενειανὸς κώδικας.

Δήμητρα Π. Καραμπούλα

40.- Ἡ σημασία τοῦ ταξιδιοῦ στὴ μυθιστορηματικὴ γραφὴ.

MARIA ALZIRA SEIXO

41.- Ἡ συγκρότηση καὶ ἡ ἑδραίωση τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Νίκαιας. Ὁ αὐτοκράτορας Θεόδωρος Α΄ Κομνηνὸς Λάσκαρις.

Ἠλίας Γιαρένης

42.- Ἡ συμβολὴ τῶν γυναικὼν σὲ μία νέα μορφὴ κοινωνικότητας (17ος-18ος αἰώνας).

BENEDETTA CRAVERI

43.- Ἱστορία καὶ Φιλοσοφία τῶν Ἐπιστημῶν στὸν ἑλληνικὸ χῶρο (17ος-19ος αἰ.).

44.- ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ.

KARPOV P. SERGEY

45.- Ἱστορία της Χαρτογραφίας τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου 1420-1800.

ΤΟΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΑΜΟΥΡΚΑ

46.- Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.

Ἐπιστημονικὴ Ἐπιμέλεια Ν. Γ. Μοσχονᾶς

47.- Κυπριακὲς Πηγὲς γιὰ τὴν Ἅλωση τῆς Ἀμμοχώστου.

Ἐπιμέλεια Πασχάλης Μ. Κιτριμηλίδης

48.- ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΑΝΟΥΔΟΣ ΤΟΡΣΕΛΛΟ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

49.- Μαρτυρίες γιὰ τὸν πληθυσμὸ τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, 15ος-Ἀρχὲς 19ου αἰώνα.

Δημήτρης Δημητρόπουλος

50.- Μετὰ τὴν κατάκτηση. Στοχαστικὲς προσαρμογὲς τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως σὲ ἀνέκδοτη ἐγκύκλιο τοῦ 1477.

Μάχη Παΐζη-Ἀποστολοπούλου, Δ.Γ. Ἀποστολόπουλος

51.- Μυτιλήνη καὶ Ἀϊβαλὶ (Κυδωνίες). Μία ἀμφίδρομη σχέση στὸ Βορειοανατολικὸ Αἰγαῖο.

Ε΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

52.- ΝΑΞΟΣ. Περιδιαβαίνοντας τὸν Μποῦργο.

ΜΗΣΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3.

53.- Ὁ Βενιαμὶν Λέσβιος καὶ ἡ εὐρωπαϊκὴ σκέψη τοῦ δεκάτου ὀγδόου αἰώνα.

Ρωξάνη Δ. Ἀργυροπούλου

54.- Ὁ Βολταῖρος καὶ ἡ ὑπόθεση Καλᾶς. Ἀπὸ τὴν ἱστορία στὸν μύθο.

CLAUDE LAURIOL

55.- Ὁ δαρβινισμὸς στὴν Ἑλλάδα.

Κώστας Β. Κριμπᾶς

56.- Ὁ Διαφωτισμὸς καὶ ἡ σημασία τῶν διαβαθμίσεων.

MICHEL DEELON

Ἐτήσια Διάλεξη Κ. Θ. Δημαρᾶ, 2003

57.- Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙ-ΣΜΟΣ

FREDERICK ROSEN.

58.- Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ. 1784 ἕως σήμερα Ἱστορικὲς καὶ θεωρητικὲς προσεγγίσεις.

Πρακτικὰ διεθνοῦς συνεδρίου: Ἀθήνα, 23-25 Μαΐου 2002

59.- Ὁ θεσμὸς τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας, 14ος-19ος αἰώνας.

Μάχη Παΐζη-Ἀποστολοπούλου

60.- Ο Montesquieu Ἐγκυκλοπαιδιστής;

CATHERINE VOLPILHAC - AUGER

61.- Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΣΤΕΡΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ (13ος-15ος αἰ.).

Εὐστρατία Συγκέλλου

62.- Ὁ Ρουσσώ ἀπαντᾶ στὸν Βολταῖρο. Ὁ Λόγος περὶ Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνῶν.

JEAN STAROBINSKI

63.- Οἱ Ἀλβανοὶ στὸ Μεσαίωνα.

64.- Οἱ ἱστοριογραφικὲς ὀφειλὲς τῶν Σπ. Ζαμπέλιου καὶ Κ. Παπαρ-ρηγοπούλου.

Γιάννης Κουμπουρλῆς

65.- ΟΙ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ. Ἀμάλφη, Πίζα, Γένουα, Βενετία ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ.

Ἐπιστημονικὴ ἐπιμέλεια Ν. Γ. Μοσχονᾶς

66.- Οἱ Πράξεις τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Ἐπιτομὴ-Παράδοση-Σχολιασμὸς Ι. 1454-1498.

Δ. Γ. Ἀποστολόπουλος, Μάχη Παΐζη-Ἀποστολοπούλου

67.- Οὐολταῖρος – Μοντεσκιοὺ Ρεάλ. Νεότερες ἔρευνες γιὰ τὴν παρουσία τους στὸν ἑλληνικὸ ἰδεολογικὸ χῶρο τὸν 18ο αἰώνα.

Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

68.- Παΐσιος Χιλανδαρινὸς καὶ Σωφρόνιος Βράτσης ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη ἰδεολογία στὴ διάπλαση τῆς βουλγαρικῆς ταυτότητας.

Βασίλειος Γ. Μαραγκὸς

69.- ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ.

Βίος ἢ μαρτύριον τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰγνατίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Νικήτας Δαβὶδ ὁ Παφλαγόνας.

μετάφραση: Νεόφυτος Ροδινὸς ὁ Κύπριος

Ἐπιμέλεια: Π. Μ. Κιτρομηλίδης, Χ. Μεσσῆς

70.- ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. Ἱστορικὰ Μελετήματα.

71.- Σταυροπήγια καὶ Ἐξαρχίες σὲ σχέση ἀλληλεξάρτησης. Ἡ περίπτωση τῆς μονῆς Θεοτόκου Γηρομερίου (16ος-19ος αἵ.).

Γιούλη Εὐαγγέλου

72.- Τὰ πενήντα χρόνια του Ἰνστιτούτου Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν: Ἕνας ἀπολογισμὸς.

VINCENZO ROTOLO

73.- ΤΗΝΟΣ. Ἀνιχνεύοντας τὸ λιθόκτιστο τοπίο.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2

Κείμενα: Τάσος Ἀναστασίου, Δημήτρης Δημητρόπουλος, Ἰάσων Μαράτος

74.- Τὸ ἁγιοταφικὸ Μετόχι Κωνσταντινουπόλεως, ἀρχειακὲς πηγὲς (18ος-20ός αἰώνας).

Ἐπιμέλεια Δημήτριος Α. Σταματόπουλος

75.- ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.

Ἐπιμέλεια: Νίκη Τσιρώνη, Μπάμπης Λέγγας, Ἀναστασία Λαζαρίδου.

76.- ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΩΡΙΜΟ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ. Ἐπιλογές, εὐαισθησίες καὶ τρόποι ἔκφρασης ἀπὸ τὸν ἑνδέκατο στὸν δέκατο πέμπτο αἰώνα.

Ἐπιστημονικὴ ἐπιμέλεια Χριστίνα γ. Ἀγγελίδη

77.- ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΩΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ.

78.- ΤΟ ΕΜΠΟΛΕΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ (9ος-12ος αἵ.).

ΙΔΡΥΜΑ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ-ΧΟΡΝ

79.- Τὸ ἐργαστήριο τοῦ Λογίου.

Βάσω Σειρηνίδου

80.- Φίλιππος Μεμπρὲ.

Ἐπιμέλεια Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης-Ἔλση Τορναρίτου-Μαθιοπούλου

81.- Φῶτα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ 18ου αἰώνα.

ROLAND MORTIER

82.- ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ. Ἀπὸ τὴ θεωρία στὴν πράξη.

Σοφία Πατούρα-Σπανοῦ

83.- Χρόνος καὶ ἡλικίες στὴ Βυζαντινὴ Κοινωνία. Ἡ κλίμακα τῶν ἡλικιῶν ἀπὸ τὰ ἁγιολογικὰ κείμενα τῆς μέσης ἐποχῆς (7ος-11ος αἵ.).

Ἀντωνία Κιουσοπούλου

84.- Ψαρεύοντας στὶς ἑλληνικὲς θάλασσες.

Ἐπιμέλεια Δήμ. Δημητρόπουλος-Εὐδοκία Ὀλυμπίτου

85.- LE MONDE GREC VU PAR LES VOYAGEURS DU XVIe SIECLE

IOLI VINGOPOULOU.

86. - PHILHELLENISME 1821-1833.

LOUKIA DROULIA

87.- L’ ELLENISMO ITALIOTA. DAL VII AL XII SECOLO.

88.- BYZANTIUM, 1180-1204: “THE SAD QUARTER OF A CENTURY”?

ALICIA SIMPSON.

89.- CATALOGUE of GREEK MANUSCRIPTS AND PRINTED BOOKS (17th-19th century).

Varban Todorov

90.- Eastern Mediterranean Cartographies.

91.- WINE CULTURE IN BYZANTIUM.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

92.- Sailing in the Aegean : Readings on the Economy and Trade Routes.

Μελετήματα 53

Συλλογικὸ ἔργο.

93.- THE BYZANTINE PROVINCE IN CHANGE.

BOJANA KRSMANONIE.

94.- CATALOGUE DU FONDS OTTOMAN DES ARCHIVES DU MONASTERE DE SAINT- JEAN A PATMOS.

NICOLAS VATIN, GILLES VEINSTEIN et ELIZABETH ZACHARIADOU.

 

 

 


Εκτύπωση   Email