ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ , ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

seminario

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 τό Ἐπιμορφωτικό Ἐκπαιδευτικό Πρόγραμμα τὸ ὁποῖο ἀπευθύνεται σὲ ἐθελοντές, στελέχη καὶ συνεργάτες, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς της Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀλλὰ καὶ ἄλλων φορέων, ποὺ παρέχουν ἀνάλογες ὑπηρεσίες, μὲ στόχο τὴν ἐνίσχυση τῶν ἐπαγγελματικῶν τους δεξιοτήτων γιὰ τὴν ὑποστήριξη τοῦ ἔργου ποὺ προσφέρεται στὶς κοινωνικοπρονοιακὲς καὶ λοιπὲς ἐκκλησιαστικὲς δομές.

Τό Ἐπιμορφωτικό Ἐκπαιδευτικό Πρόγραμμα διεξάγεται στήν Βιβλιοθήκη τής Ἱεράς Μητροπόλεως Χίου «ΑΓ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ» καί τό παρακολουθοῦν 44 ἄτομα Κληρικοί καί Λαϊκοί. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπoλίτης Χίου κ. Μάρκος κατά τήν τέλεση τοῦ ἁγιασμοῦ ἀναφέρθηκε στή μακραίωνα παράδοση τῆς Ἐκκλησίας νά παρέχει παιδεία καί μόρφωση διά τῶν ὁποίων διεσώθησαν ἔργα τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καί πνεύματος, καί γνώσεως τῆς ἐπιστήμης, τήν ὁποία ὁ Θεός «ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ».

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον καί τά στελέχη τοῦ Ἱδρύματος Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τά ὁποῖα σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ξεκινοῦν τό πρῶτο πρόγραμμα μέ θέμα: «Η ΕΝΟΡΙΑ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ».

Ἡ ἐπιμόρφωση θά συνεχισθεῖ καί μέ ἄλλα προγράμματα.

Ἰδιαιτέρως ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν πρῶτο εἰσηγητή Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη κ. Γρηγόριο Παπαθωμᾶ, Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καπποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ Ἐνορία ὡς χῶρος κοινωνικοποίησης καί εὐαισθητοποίησης τῶν παιδιῶν καί τῶν ἐφήβων».

Κατά τήν συνέχεια τοῦ προγράμματος καί μέχρι τό τέλος Φεβρουαρίου θά ἀναπτυχθοῦν καί τά κάτωθι θέματα:

«Ὁ Ἱερέας ὡς ἐμπνευστής, σύμβουλος καί ποιμένας - συνοδοιπόρος στίς σύγχρονες ἀπαιτήσεις τῶν ἐνοριτῶν του», μέ ὁμιλητή τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερο κ. Δημήτριο Κεσκίνη.

«Ἡ εὐαισθητοποίηση τῶν ἐνοριτῶν, ἡ ἐνεργός συμμετοχή τους καί ἡ συνεργατικότητα - τό φαινόμενο καί ὁ ρόλος τοῦ ἐθελοντισμοῦ», μέ ὁμιλητή τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερο κ. Εὐάγγελο Μαρκαντώνη.

«Ἐνοριακές δράσεις γιά τή σύγχρονη οἰκογένεια: μοιραζόμενοι ἐμπειρίες, λάθη καί ὄνειρα», μέ ὁμιλητή τόν κ. Θωμᾶ Ἰωαννίδη, Ἀναπλ. Καθηγητή - Πρόεδρο τοῦ Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ.

«Τό κοινωνικό - προνοιακό ἐνοριακό ἔργο: τόπος καί τρόπος ἔκφρασης τῆς τοπικῆς ἀλληλεγγύης καί συνεργασίας», μέ ὁμιλητή τόν κ. Ἠλία Λιάμη, Θεολόγο Καθηγητή.

«Ἡ ζωντανή ἐνοριακή ζωή ὡς ΄΄κέντρο πρόληψης΄΄ ἐξαρτησιογόνων οὐσιῶν», μέ ὁμιλητή τόν κ. Χρῆστο Καραγιάννη, Ἐπίκουρο Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καπποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

© ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ


Εκτύπωση   Email