Δευτέρα
26 Οκτωβρίου

Δημητρίου μεγαλομάρτυρος του Μυροβλήτου

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 2ᾳ Σεπτεμβρίου 2020

Μνήμη Μάμαντος μάρτυρος

Πρωτ. 1628

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 719                                                                                                                                                        

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς  καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

Ἀγαπητοί μου,

«Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται». Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι λόγος ἀληθείας, λόγος σωτηρίας καί λόγος ζωῆς. Εἶναι ὁ σπόρος, τόν ὁποῖο ὁ καλός σπορέας σπέρνει στό χωράφι τῆς ψυχῆς μας. Εἶναι ἡ ἀποκάλυψη στούς ἀνθρώπους τῶν μυστηρίων τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστός μας χαρακτηρίζεται στήν Ἁγία Γραφή ὡς «Κύριος καί Διδάσκαλος», ἐνῶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἀναφέρονται στήν ὑμνογραφία τῆς Ἐκκλησίας μας ὡς «Ποιμένες καί Διδάσκαλοι τῆς Οἰκουμένης». Μέσα σ’αὐτό τό πλαίσιο τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας, τῆς «Διακονίας τοῦ λόγου», ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, θά πραγματοποιεῖ ἀπό τήν Τετάρτη 14η Ὀκτωβρίου 2020  καί κάθε Τετάρτη μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου, ἑσπερινό κήρυγμα μέ θέμα: «Ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Πίστις μας».

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου σᾶς παρακαλεῖ καί σᾶς προσκαλεῖ νά παρακολουθεῖτε κάθε Τετάρτη τήν πνευματική ἐκκλησιαστική αὐτή ἐκδήλωση.

Σημείωσις: Νά ἀναγιγνώσκεται εἰς τούς Ἱ. Ναούς εἰς τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ἑκάστης Κυριακῆς.

Ἐπίσης ἐπισημαίνομεν ὅτι εἰς οὐδένα τῶν Ἱερῶν Ναῶν πόλεως Χίου θά πραγματοποιῆται τήν ἡμέραν καί ὥραν ταύτην οἱαδήποτε λατρευτική ἤ ποιμαντική ἐκδήλωσις.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ