Δευτέρα
26 Οκτωβρίου

Δημητρίου μεγαλομάρτυρος του Μυροβλήτου

Programma

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΧΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ, ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ

Ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου θὰ ἑορτάσῃ μὲ κάθε ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια καὶ λαμπρότητα τὸ ἐν Χίῳ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. Τὴν Τρίτην 13 Ὀκτωβρίου 2020 καὶ ὥραν 6 μ.μ. θὰ τελεσθῇ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, τὴν δὲ Τετάρτη 14 Ὀκτωβρίου 2020 ἀπό ὥρας 7.00 π.μ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία.

Παρακαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί νὰ προσέλθουν καὶ νὰ συμπροσευχηθοῦν.

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ