Τρίτη
28 Ιουνίου

Κύρου, Ιωάννου, Παπίου, Παύλου και Μωϋσέως μαρτύρων

EgkykliaSimeiomata

Φέρεται σέ γνώση τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ὅτι ἡ λήξη τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου μέσα στά πλαίσια καί τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση (1821) καί τήν Σφαγή τῆς Χίου (1822), θά πραγματοποιηθεῖ τήν Τετάρτη 22αν Ἰουνίου ἐ. ἔ. καί ὥραν 19.00, στόν αὔλειο χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Μηνᾶ Νεοχωρίου, μέ ἐπίκαιρη ἐπετειακή ἐκδήλωση καί μέ τήν συμμετοχή τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, τά ὁποῖα θά παρουσιάσουν θεατρικά σκέτς, καθώς καί ἐπίκαιρα ποιήματα.

Παρακαλεῖσθε, νά προσέλθετε, ὥστε, μέ αὐτό τόν τρόπο, νά παρακολουθήσετε τίς ἐκδηλώσεις τῆς νεότητος γιά πνευματική σας ὠφέλεια καί νά στηρίξετε τίς  προσπάθειες τῶν παιδιῶν μας.

(ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ