Ανακοίνωσις εκ του Ι. Μητροπολιτικού Ναού Χίου

Mitropoli 3

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ὃτι  τό προσεχές Σάββατον, 6ην Αὐγούστου, ἐν. ἒτους, ἡ Ἐκκλησία μας περιχαρῶς ἑορτάζει τήν ἀνάμνησιν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατά τήν ὁποίαν πανηγυρίζει τό φερώνυμον παρεκκλήσιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ.

Οἱ Ἱερές ἀκολουθίες θά τελεσθοῦν, τηρουμένων τῶν ἰσχυόντων ὑγειονομικῶν κατά τῆς πανδημίας μέτρων, σύμφωνα μέ  τό ἀκόλουθον πρόγγραμα.

Τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς, Παρασκευήν καί ὣραν 7:00 μ.μ. θά τελεσθῇ ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινός, τήν κυριώνυμον ἡμέραν, Σάββατον πρωί, ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία, τό ἀπόγευμα  τῆς ἰδίας ἡμέρας,  6:00 μ.μ. ὁ μεθεόρτιος Ἑσπερινός, καθώς καί ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τό πρωί τῆς ἑπομένης ἡμέρας Κυριακῆς.

Παρακαλοῦμεν, ὅπως προσέλθητε εἰς συμπροσευχήν.

Ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου.


Εκτύπωση   Email