Ἀνακοίνωσις Η ΧΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΑΓ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ».

018

Ὡς τυγχάνει γνωστόν ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἔχει ἐντάξει εἰς τήν πνευματικήν διακονίαν Αὐτῆς τό πρόγραμμα «Φιλολογικόν Εἱλητάριον» μέ χῶρον διεξαγωγῆς τήν Βιβλιοθήκην ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ.

Εἰς τό πλαίσιον αὐτῆς τῆς διακονίας ἡ Δρ. Ἱστορίας κ. Ἀθηνᾶ Ζαχαροῦ - Λουτράρη θά πραγματοποιήσῃ παρουσίαση τοῦ θέματος: “Χίος. Ἱστορική πορεία στούς αἰῶνες”.

Ἡ σχετική παρουσίασις θά πραγματοποιηθῇ τήν Τετάρτην 26 Ἀπριλίου 2023 καί ὥραν 19:00 εἰς τήν Βιβλιοθήκην ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν.

Ἰδιαιτέρως παρακαλοῦμεν τούς ἐνδιαφερομένους ἐκ τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν ἤ καί φοιτητῶν καί φοιτητριῶν, νά συμμετάσχουν, δεδομένου ὅτι θά δοθῇ ἡ δυνατότης τῆς συνοπτικῆς γνώσεως τῆς Ἱστορίας.

(ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)


Εκτύπωση   Email