Τρίτη
19 Οκτωβρίου

Ιωήλ προφήτου, Ουάρρου και Σαδώα μαρτύρων, Μνάσωνος

Ιερά Μητρόπολις


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ