Πέμπτη
29 Ιουλίου

Καλλινίκου και Θεοδότης μαρτύρων

Ιερά Μητρόπολις


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ