Τετάρτη
27 Μαΐου

Απόδοσις Εορτής Πάσχα,
Ελλαδίου, Θεράποντος και Αλυπίου

Ιερά Μητρόπολις


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ