Τετάρτη
26 Ιανουαρίου

Ξενοφώντος οσίου, Ανανίου ιερομάρτυρος, Αμμωνά οσίου

Ιερά Μητρόπολις


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ