Δευτέρα
25 Οκτωβρίου

Μαρκιανού και Μαρτυρίου, Χρυσάφου μαρτ., Ταβιθάς αγίας

LOGOTYPO

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἐνημερώνει ὅτι, κατόπιν σχετικοῦ αἰτήματος τῆς κυρίας Εἰσαγγελέως, συμβάλλει ἑβδομαδιαίως στά πρωϊνά γεύματα τῶν ἀσυνοδεύτων - ἀνηλίκων παιδιῶν, τῶν ἐρχομένων ἀπό ἐμπόλεμες περιοχές στό νησί μας, καί τά ὁποῖα εὑρίσκονται στή ΒΙΑΛ. Ἡ Ἐκκλησία προσθέτει στό ὅλο ἔργο Της καί αὐτή τήν διακονία, διότι αὐτό ἀπαιτεῖ ἡ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως τήν ἐδιδαχθήκαμε τόσα χρόνια στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα μας.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ