Κυριακή
28 Νοεμβρίου

Στεφάνου οσιομάρτ., Ειρηνάρχου

 01

Μέ ἐνέργεια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου καί σέ συνέχεια τῆς πρώτης ἀποστολῆς διακοσίων (ἀρ. 200) δεμάτων μέ εἴδη πρώτης ἀνάγκης στήν πρόσφατα πυρόπληκτη Ἱερά Μητρόπολη Χαλκίδος, πραγματοποιήθηκε δεύτερη ἀποστολή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου σέ πυρόπληκτες Ἱερές Μητροπόλεις ἑκατό (ἀρ. 100) δεμάτων ἱματισμοῦ καί ποσότητος ἐμφιαλωμένου νεροῦ καί συγκεκριμένα πενήντα (50) δεμάτων στήν Ἱερά Μητρόπολη Μάνης καί πενήντα (50) δεμάτων στήν Ἱερά Μητρόπολη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ