Πέμπτη
27 Ιανουαρίου

Ιωάννου Χρυσοστόμου ανακομιδή λειψάνων, Μαρκιανής

Διαβάστε εδώ το σχετικό εγκύκλιο σημείωμα

Φωτογραφικό υλικό: π. Ιωάννης Κουντουριάδης


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ