Πέμπτη
27 Ιανουαρίου

Ιωάννου Χρυσοστόμου ανακομιδή λειψάνων, Μαρκιανής

Ημέρες                         Ώρες

ΔΕΥΤΕΡΑ                   9:00 - 13:30

ΤΡΙΤΗ                         9:00 - 13:30

ΠΕΜΠΤΗ                   9:00 - 13:30

Σημείωση: Μόνο την Τρίτη και την Πέμπτη, θα γίνεται η παράδοση ιματισμού.

Την Δευτέρα θα γίνεται η συσκευασία, τακτοποίηση και γενικά οι όποιες εργασίες απαιτούνται από τις εθελόντριες της ιματιοθήκης

Καλό θα είναι πριν από κάθε κίνηση (παράδοσης ή παραλαβής ιματισμού) η επικοινωνία με τους πατέρες:

π. Αντώνιο: 6938745553

π. Μιχαήλ: 6937151438 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ