Πέμπτη
27 Ιανουαρίου

Ιωάννου Χρυσοστόμου ανακομιδή λειψάνων, Μαρκιανής

eyxPEFIP

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. απέστειλε προς τον υπεύθυνο της "Ιματιοθήκης της Αγάπης" π. Αντώνιο Τσουκαλά ευχαριστήρια επιστολή την οποία και δημοσιεύουμε.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ