Πέμπτη
27 Ιανουαρίου

Ιωάννου Χρυσοστόμου ανακομιδή λειψάνων, Μαρκιανής

imatiaGamos1«Θέλουμε νά παντρευτοῦμε…… μέ θρησκευτικό γάμο, μέ τόν μόνο γάμο!».

Πρίν ἀπό δεκαοκτώ ἡμέρες, ἐπισκέφθηκαν τήν Ἱματιοθήκη τῆς ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, δυο νέοι, ὁ Γιῶργος καί Εἰρήνη. Ἀφοῦ πῆραν τά ἀπαραίτητα γιά ἐκείνους ἱμάτια, μέ δισταγμό ζήτησαν νά μιλήσουν μέ τούς ὑπεύθυνους πατέρες τῆς Ἱματιοθήκης, πατέρα Ἀντώνιο καί πατέρα Μιχαήλ.

gamos2Μέ δισταγμό αλλά καί μέ τήν ἐπιθυμία ἔντονα νά διαφαίνεται στά μάτια καί τῶν δύο νέων, ἐκφράστηκε ὁ πόθος τους: «Θέλουμε νά παντρευτοῦμε…… μέ θρησκευτικό γάμο, μέ τόν μόνο γάμο, ἀλλά…».

Δυό νέοι, ζήτησαν τήν βοήθεια τῆς Ἱματιοθήκης, τῆς «οἰκογένειας» τῆς Ἱματιοθήκης, δέν ἦταν σωστό νά ἀπογοητευθοῦν.

Οἱ ἑτοιμασίες ἄρχισαν, κοστούμι στόν γαμπρό, παπούτσια… νυφικό… στέφανα, ποτήρι, καράφα, εἴδη προικός- λευκά εἴδη…. μπομπονιέρες… κάποια οἰκιακά σκεύη… καί ὅλα αὐτά προσφορά ἀπό καταστήματα τοῦ νησιοῦ μας, πού μόλις πληροφορήθηκαν τό γεγονός, εὐαισθητοποιήθηκαν μόνοι τους καί ἁπλόχερά τα προσέφεραν στούς νέους μας.

Τό μυστήριο τοῦ γάμου, τελέσθηκε τό Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013, στόν Ἱερό Ναό Προφήτου Ἡλιοῦ, στά Θυμιανά, ἀπό ὅπου εἶναι ἡ νύφη. Ἄτομα λιγοστά, γεμάτα καλοσύνη, καμάρωναν τά παιδιά καί προσεύχονταν στόν Κύριο, νά εἶναι στό πηδάλιο τῆς ζωῆς τους.

gamos3 gamos4

Σάν «οἰκογένεια» τῆς Ἱματιοθήκης, ὀφείλουμε εὐχαριστίες πρός ὅλους ὅσους προσέφεραν καί ἔδειξανἔμπρακτα τήν ἀγάπη τους, ὡς χριστιανοί κοντά στόν ἀδελφό.. κοντά στόν Χριστό!.

Μέ ἀρχή μᾶς λοιπόν τά λόγια Τοῦ Κυρίου : «ἔφ ὅσον ἐποιήσατε ἐνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. κέ’, 40) καί μέ τίς πιό θερμές εὐχές καί προσευχές γιά τούς νεονύμφους, ἅς δοξαστεῖ τό Ὄνομα Τοῦ Κυρίου.

gamos5 gamos6

Ἡ Ἱματιοθήκη τῆς ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, εἶναι παροῦσα καί ἔχει τήν ἀγκαλιά τῆς ἀνοιχτή γιά τόν καθέναν, γιά τόν κάθε Γιῶργο καί τήν κάθε Εἰρήνη …..ἐμεῖς περιμένουμε….

Νά μᾶς ζήσουν


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ