Κυριακή
9 Αυγούστου

Ματθίου του αποστόλου

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 23ῇ Μαρτίου 2020
Μνήμη Νίκωνος ὁσίου καί τῶν σύν αὐτῷ 199 μαρτύρων

         Πρωτ. 828
Ἀριθμ.
         Διεκπ. 256

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, σᾶς γνωρίζουμε ὅτι τήν 25η Μαρτίου ἐ.ἔ., ἡμέρα τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας καί ὥρα 10.00΄ π.μ., ἀνταποκρινόμενοι σέ ἐλάχιστο χρέος τιμῆς, θά σημάνουν γιά λίγο χαρμόσυνα οἱ καμπάνες τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν, προκειμένου κατά τή στιγμή ἐκείνη νά ἐξέλθουν ὅλοι στούς ἐξῶστες τῶν κατοικιῶν τους καί νά ἀναφωνήσουν τόν Ἐθνικό Ὕμνο, ἐνῶ οἱ Ἱεροί Ναοί θά παραμένουν κλειστοί.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ