Κυριακή
9 Αυγούστου

Ματθίου του αποστόλου

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 25ῃ Μαΐου 2020

Ἡ Γ΄εὕρεσις Τιμίας Κεφαλῆς Προδρόμου 

Πρωτ. 1036
Ἀριθμ.
Διεκπ. 366

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν καί αὖθις ὑμῖν, συνημμένως, τήν ὑπ’ ἀριθ. 45/931/305/14-4-2020 Πασχάλιον Ποιμαντορικήν Ἐγκύκλιον τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, τήν ὁποίαν ἐντέλλεσθε ὅπως ἀναγνώσητε, ἐπ’ Ἐκκλησίας, μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ ΠΑΣΧΑ.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ