Πέμπτη
28 Οκτωβρίου

Αγίας Σκέπης

EgkykliaSimeiomata

 

Ἐν Χίῳ τῇ 10ῃ Φεβρουαρίου 2021

Μνήμη Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος

Πρωτ. 281

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 114                                        

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Π ρ ό ς

Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια τῶν Ἱερῶν Ναῶν,

2. Τά Ἡγουμενοσυμβούλια τῶν Ἱερῶν Μονῶν,

3. Τάς Ἐκκλησιαστικάς Ἐπιτροπάς τῶν Ἱερῶν Μονῶν

4. Τάς Δ.Ε. τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων καί

5. Τά Δ.Σ. τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων

    τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εἰς τάς ἕδρας αὐτῶν

Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ ἀρ.  578/258/08-02-2021 ἘΓΚΎΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΤΗ͂Σ ἹΕΡΑ͂Σ ΣΥΝΌΔΟΥ ΤΗ͂Σ ἘΚΚΛΗΣΊΑΣ ΤΗ͂Σ ἙΛΛΆΔΟΣ μέ θέμα: «ἘΠΙΣΤΡΟΦΉ ΜΙΣΘΩΜΆΤΩΝ ΜΗΝΩ͂Ν ἸΑΝΟΥΑΡΊΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2021», καί ἐντελλόμεθα διά τήν ἀκριβῆ τήρησιν τῶν ἐν αὐτῷ διαλαμβανομένων.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν

† Ο ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ