Κυριακή
13 Ιουνίου

Κυριακή των Αγίων 318 Θ. Πατέρων (Α' Οικ. Σύνοδος),
Ακυλίνης μάρτυρος, Αντιπάτρου, Άννης και Ιωάννου οσίων

AN536_1945ΦΕΚ Α' αρ. 226/5-9-1945

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ υπ' αριθ. 536.

Περί ρυθμίσεως των αποδοχών του Ορθοδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος, του τρόπου πληρωμής αυτών και της καλύψεως της σχετικής δαπάνης.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ