Παρασκευή
27 Νοεμβρίου

Ιακώβου του Πέρσου μεγαλομάρτυρος, Ναθαναήλ οσίου

AN536_1945ΦΕΚ Α' αρ. 226/5-9-1945

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ υπ' αριθ. 536.

Περί ρυθμίσεως των αποδοχών του Ορθοδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος, του τρόπου πληρωμής αυτών και της καλύψεως της σχετικής δαπάνης.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ