Τρίτη
24 Μαΐου

Συμεών θαυματ., Μελετίου, Μαρκιανής

EgkykliaSimeiomata

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΒΑΡΛΑ
ΚΑΙ ΑΡΧΙΜ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΒΑΡΛΑ

Προκήρυξη Υποτροφιών

Το Ίδρυμα Ύποτροφιών «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΒΑΡΛΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΙΡΡΟΗΣ ΒΑΡΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΖΩΗΣ ΒΑΡΛΑ» σύμφωνα με το περιεχόμενο του κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος προκηρύσσει την χορήγηση μιάς υποτροφίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020.

Δικαιούχοι της υποτροφίας μποροῦν να είναι τέκνα αναξιοπαθούντων γονέων, ορφανά και εμπερίστατα, ως και τέκνα οικονομικώς αδύναμων ή πολύτεκνων οικογενειών, προερχομένων κατ’ αρχήν εκ κώμης Ζυφιά Χίου, άλλως εκ κώμης Δαφνώνος Χίου ή εκ των λοιπών κωμών του Δημοτικού Διαμερίσματος Καμποχώρων ή της λοιπής Χίου. Χορηγεῖται δε ετησίως ἡ υποτροφία πρωτίστως σε φοιτητή ή φοιτήτρια και δευτερευόντως σε σπουδαστή ή σπουδάστρια με προτεραιότητα καταγωγής εκ του χωρίου Ζυφιά ανεξαρτήτως κατευθύνσεως σπουδών και της οικονομικής κατάστασης των γονέων. Για τη χορήγηση υποτροφίας στους λοιπούς φοιτητές αυτή θα γίνεται με προτεραιότητα κατεύθυνσης σπουδών α) Θεολογίας, β) Διοικήσεως Επιχειρήσεων & Οικονομικών, γ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, δ) Χημείας και ε) λοιπών κατευθύνσεων βάσει της οικονομικής κατάστασης των γονέων τους και της βαθμολογίας τους.

Κάθε υποψήφιος υπότροφος υποχρεούται να υποβάλει μέσω της Ενορίας του στην Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, το αργότερο έως της 30ῆς Σεπτεμβρίου 2019 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτηση & βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρεται και η καταγωγή του.
β) Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας των γονέων του.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, ότι δεν έχει λάβει, ούτε και πρόκειται να λάβει οποιανδήποτε άλλη δημόσια ή αλλού Ιδρύματος υποτροφία δια την συγκεκριμένη περίοδο.
δ) Βεβαίωση εγγραφής στην Σχολή (για τους πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές).
ε) Βεβαίωση, ότι έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα της Σχολής σε όλα τα Ακαδημαϊκά έτη (για τους ήδη φοιτηές και σπουδαστές).
στ) Αντίγραφο Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου και Απολυτηρίου Λυκείου.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 η χορήγηση της υποτροφίας θα χορηγηθή σέ φοιτητή που σπουδάζει σε άλλη πόλη της Πατρίδος.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη Χίου μέχρι της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας, συνοδευόμενα με συστατική επιστολή του οικείου Εφημερίου, στην οποία θα βεβαιώνεται το ορθόδοξο χριστιανικό ήθος του υποψηφίου.

Η παρούσα θα παραμείνει αναρτημένη έως και μία εβδομάδα μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου στην οδό Αμάντου 24 και στα γραφεία των ανωτέρω κοινοτικών διαμερισμάτων (Ζυφιά, Δαφνώνα, Δημοτικής Ενότητας Καμποχώρων).

Εν Χίῳ τη 22ᾳ Αὐγούστου 2019
Ο Πρόεδρος

† Ο Χίου Μάρκος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ