Κυριακή
28 Νοεμβρίου

Στεφάνου οσιομάρτ., Ειρηνάρχου

EgkykliaSimeiomata

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν προκηρύσσει, σύμφωνα μέ τήν ὑπ’ἀριθ. 1462/12.9.2019 Ἀπόφαση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου Αὺτῆς, τήν χορήγηση μιᾶς Ὑποτροφίας (100,00 εὐρώ μηνιαίως), μέ τήν ἐπωνυμίαν «ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ‘ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ’», γιά τό ἀκαδημαϊκόν ἔτος 2019-2020 καί γιά χρονικόν διάστημα 9 μηνῶν, δηλαδή ἀπό 1.10.2019-30.6.2020, γιά προπτυχιακούς φοιτητές Παιδαγωγικῶν Τμημάτων Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως στήν Ἑλλάδα, ἀποφοίτων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Λιθίου, ὅπου ὑπηρέτησεν ὡς Δάσκαλος ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, καί Λυκείου τῆς Χίου.

Οἱ Αἰτήσεις συμμετοχῆς καί τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει νά κατατεθοῦν τό ἀργότερον μέχρι τῆς 30ῆς Νοεμβρίου 2019 στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐν Χίῳ τῇ 12ῃ Σεπτεμβρίου 2019

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ