ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ"

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 22ᾳ  Δεκεμβρίου 2020

Μνήμη Ἀναστασίας μεγαλομάρτυρος τῆς φαρμακολυτρίας

Πρωτ. 2328

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 1072

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, τήν ἐπαναληπτικήν προκήρυξιν τοῦ Ἱδρύματος Ὑποτροφιῶν «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΒΑΡΛΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΒΑΡΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΖΩΗΣ ΒΑΡΛΑ», διά τήν παροχήν φιλοξενίας ες διαμέρισμα τν θηνν διά δύο (ἀρ. 2) φοιτητάς καί παρακαλοῦμεν ὅπως ναρτηθ εἰς τόν πίνακα ἀνακοινώσεων τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Ἐ­πί δέ τού­τοις, ἐ­πι­κα­λού­με­νοι ἐ­φ’ ὑ­μᾶς τήν Χά­ριν τοῦ Κυ­ρί­ου ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, δι­α­τε­λοῦ­μεν με­τά πα­τρι­κῶν εὐ­χῶν

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος

 

ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ


Εκτύπωση   Email