Κυριακή
28 Νοεμβρίου

Στεφάνου οσιομάρτ., Ειρηνάρχου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
-----------
ΒΟΛΙΣΣΟΣ ΧΙΟΥ
τηλ.  22740 21269

Περίληψη Διακήρυξης Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος «Αγία Μαρκέλλα» με έδρα τη Βολισσό Χίου, κατόπιν του υπ’αριθ. 1258/430/23-5-2013 εγγράφου της Ι.Μητροπόλεως Χίου δια του οποίου της γνωστοποιήθηκε η από 23-5-2013 απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Χίου, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση των πιο κάτω αναφερομένων χώρων, ο οποίος θα λάβει χώρα στην Αγία Μαρκέλλα Βολισσού Χίου στην έδρα του Ι.Προσκυνήματος, την Κυριακή, 9-6-2013 και κατά τις εξής ώρες:

α) από 10.30 π.μ.- 10.45 π.μ.  για το χώρο του φούρνου (χρήση: παρασκευή και διάθεση προϊόντων άρτου, γλυκισμάτων και συναφών, προϊόντων σφολιάτας, σάντουιτς και συναφών / διάρκεια: από 20 έως 30 Ιουλίου 2013),

β) από 10.45 π.μ. – 11.00 π.μ. για το χώρο της ψησταριάς (χρήση: παρασκευή και διάθεση σουβλακιών και αναψυκτικών / διάρκεια: από 20 έως 30 Ιουλίου 2013)

γ) από  11.00-11.30  για το χώρο των πάγκων των μικροπωλητών (διάρκεια: για το τριήμερο της Εορτής της Αγίας Μαρκέλλας, 20 έως και 22 Ιουλίου 2013),

δ) από 11.30-11.45 μ.μ. για τον άνω χώρο των πάγκων των μικροπωλητών (διάρκεια: για το διήμερο της Αποδόσεως της Εορτής δηλ. 29 και 30 Ιουλίου 2013 ή και για το διήμερο της 8ης και 9ης Αυγούστου 2013 δηλ. το διήμερο της Αγρυπνίας υπό τα οριζόμενα κατωτέρω),

ε) από 11.45 π.μ.-12.00 μ.μ. για μία θέση πάγκου μικροπωλητή σε χώρο μέγιστου μήκους 4 μ. και μεγίστου πλάτους 2 μ. εντός του κυρίως περιβόλου του Ι.Προσκυνήματος και συγκεκριμένα στην αριστερή των εισερχομένων πλευρά της κυρίας εισόδου του περιβόλου σε σημείο που δεν θα εμποδίζει την κίνηση των προσκυνητών και θα απέχει τουλάχιστον 1,50 μ. από την είσοδο (διάρκεια: από 1ης Ιουλίου έως 10ης Σεπτεμβρίου 2013  / χρήση: διάθεση εκκλησιαστικών ειδών) ,

στ) από 12.00 -12.15 μ.μ.  για μία θέση πάγκου μικροπωλητή σε χώρο μέγιστου μήκους 2,00 μ. και μεγίστου πλάτους 1,00 μ. εκτός του κυρίως περιβόλου του Ι.Προσκυνήματος και συγκεκριμένα στην αριστερή των εισερχομένων πλευρά της κυρίας εισόδου του περιβόλου και έξω από αυτήν σε σημείο που δεν θα εμποδίζει την κίνηση των προσκυνητών και θα απέχει τουλάχιστον 1,50 μ. από την είσοδο (διάρκεια: από 20-30 Ιουλίου 2013  / χρήση: διάθεση εκκλησιαστικών ειδών) ,

Τιμή πρώτης προσφοράς και ελάχιστο όριο του μισθώματος καθορίζεται:

1) το  ποσόν των ευρώ δύο χιλιάδων (αριθ. 2.000,00) για το χώρο του φούρνου

2) το ποσόν των ευρώ δύο χιλιάδων (2.000,00) για το χώρο της ψησταριάς

3) για το χώρο όπου τοποθετούνται οι πάγκοι των μικροπωλητών:

- το ποσόν των ευρώ ογδόντα  (80,00) ανά τετραγωνικό μέτρο για το τριήμερο της Εορτής (20 έως 22 Ιουλίου 2013),

- το ποσόν των ευρώ σαράντα (40,00) ανά τ.μ. για το διήμερο της Αποδόσεως της Εορτής (29-30 Ιουλίου 2013). Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού ο τελευταίος πλειοδότης δύναται έναντι καταβολής ποσού ποσοστού 25% επιπλέον του μισθώματος (πλέον τέλους χαρτοσήμου)  να χρησιμοποιήσει υπό τους ίδιους όρους το χώρο για τον οποίο πλειοδότησε και στο διήμερο της 8ης και 9ης Αυγούστου 2013 δηλ. στο διήμερο της Αγρυπνίας,

4) το ποσόν των 3.500 ευρώ για τη μία θέση πάγκου μικροπωλητή εκκλησιαστικών ειδών εντός του κυρίως περιβόλου του Ι.Προσκυνήματος,

5)  το ποσόν των 1.200 ευρώ για τη μία θέση πάγκου μικροπωλητή εκκλησιαστικών ειδών εκτός του κυρίως περιβόλου του Ι.Προσκυνήματος και έξω από την είσοδο αυτού.

Το μίσθωμα πλέον τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3,6% και πλέον των εξόδων δημοσιεύσεως της παρούσας, θα καταβληθεί άμα τη αναδείξει του τελευταίου πλειοδότη τοις μετρητοίς στον Ταμία μαζί με ποσόν ίσον με το ήμισυ του συνολικού μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Εάν ο διαγωνισμός κριθεί άγονος ή ασύμφορος θα πραγματοποιηθεί την επομένη Κυριακή 16-6-2013 στον ίδιο τόπο και στις ίδιες ώρες άνευ νέας προκηρύξεως δι’απλής ανακοινώσεως της Διαχ.Επιτροπής αναφερομένης στην αρχική διακήρυξη που θα επικολληθεί στη θύρα του Ι.Ναού της Αγ.Μαρκέλλης προ πέντε συναπτών ημερών (κατ’ άρθρ. 16 παρ.2 εδ.α’ του Κανονισμού 8/1979).

Για τους λεπτομερείς όρους της διακηρύξεως, τους οποίους τεκμαίρεται ότι γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Τσιμούνη  (τηλ. 22710 21530).

Χίος, 23-5-2013

Για το Ι.Προσκύνημα

Ο Πρόεδρος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ