Κυριακή
28 Νοεμβρίου

Στεφάνου οσιομάρτ., Ειρηνάρχου

      ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ
             ΙΕΡΑ ΝΕΑ ΜΟΝΗ
 Ἐν Χίῳ τῇ 10ῃ Σεπτεμβρίου 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱερᾶς Νέας Μονῆς Χίου διακηρύττει, ὅτι ἐκτίθησιν εἰς φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν τήν ἐκμίσθωσιν ἀγροκτημάτων ἐκτάσεως 30 περίπου στρεμμάτων ἐκ τῆς εὐρυτέρας ἐκτάσεως αὐτῆς εἰς «ΜΕΓΑ ΜΕΤΟΧΙ» κτηματικῆς περιφερείας Χαλκειοῦ, διά δώδεκα ἔτη.

Ἡ δημοπρασία θά διενεργηθῇ τήν Τετάρτην 25ην Σεπτεμβρίου 2013 εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, ἀπό ὥρας 11ης ἕως 12ης μ. Περισσότεραι πληροφορίαι παρέχονται εἰς τηλ. 2271044045.

(ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ)


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ