Εκτύπωση

Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Βροντάδου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές, για την εκμίσθωση εδαφικής επιφάνειας 6000,00 τμ, στη θέση «Μηλιγγάς» Βροντάδου Χίου, η οποία αντιστοιχεί στο κατώτερο επίπεδο της άλλοτε ενεργού επιχείρησης λατομείου αδρανών υλικών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Κυριακή 23 Μαρτίου 2014, από ώρα 11.00 έως ώρα 11.30, στα γραφεία του Ιερού Ναού. Η προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα οφείλει να είναι μεγαλύτερη των 690 ευρώ. Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό αυτό. Για την άσκηση της χρήσης του μισθίου ο μισθωτής οφείλει να εξασφαλίσει τις νόμιμες άδειες (Τμήματος Πολεοδομίας, Εφορίας Αρχαιοτήτων, Δασικής Υπηρεσίας κλπ). Πλήρη την προκήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν από τα γραφεία του Ιερού Ναού.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο