Κυριακή
28 Νοεμβρίου

Στεφάνου οσιομάρτ., Ειρηνάρχου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ
          ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
 ΑΓ. ΛΟΥΚΑ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

Τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Λουκᾶ Βαρβασίου πόλεως Χίου προκηρύσσει δημόσιον πλειοδοτικόν διαγωνισμόν διά τήν ἐκμίσθωσιν, διά ἐννέα ἔτη, μέ δυνατότητα παρατάσεως δι’ ἄλλα ἑπτά ἔτη, γεωτεμαχίου ἐπιφανείας 5.162 τ. μ. ἐπί τῶν ὁδῶν Γ. Βερίτη 82 καί Κύπρου εἰς τήν περιοχήν Βαρβασίου τοῦ Δήμου Χίου.

Ὁ διαγωνισμός θά πραγματοποιηθῇ εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τήν Κυριακήν 21ην Δεκεμβρίου 2014 καί ἀπό ὥρας 11ης π. μ. ἕως 12ης μ.

Διά πᾶσαν πληροφορίαν οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νά ἀπευθύνωνται εἰς τόν Ἐφημέριον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καθ’ ἑκάστην ἀπό ὥρας 9ης π. μ. ἕως 1ης μ. μ. εἰς τό τηλ. 2271043045 (ἐσ. 5).

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ