Κυριακή
28 Νοεμβρίου

Στεφάνου οσιομάρτ., Ειρηνάρχου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΙΕΡΑ ΝΕΑ ΜΟΝΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱερᾶς Νέας Μονῆς Χίου ἀνακοινοῖ, ὅτι ἐκτίθησιν εἰς δημοσίαν φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν τήν ἐκποίησιν τῆς ξυλείας τῶν καμμένων δένδρων ἐκ τῆς πυρκαϊᾶς τῆς 18ης Αὐγούστου 2012, συμφώνως πρός τόν σχετικόν πίνακα Ὑλοτομίας τῆς Διευθύνσεως Δασῶν Χίου 2015.

Ἡ δημοπρασία θά λάβῃ χώραν ἐν τοῖς Γραφείοις τῆς Ἱ. Μητροπόλεως τήν 12ην Μαρτίου 2015, ἡμέραν Πέμπτην, καί ἀπό ὥρας 11ης – 12ης μ.

Πληροφορίαι παρέχονται καθ’ ἑκάστην εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τηλ. 2271043045 (ἐσ. 5) π. Δημ. Γεόμελος.

Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ

Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος ΠαπανικολάουΔημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ