Κυριακή
28 Νοεμβρίου

Στεφάνου οσιομάρτ., Ειρηνάρχου

LOGOTYPO

 

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΒΑΡΛΑ

ΚΑΙ ΑΡΧΙΜ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΒΑΡΛΑ

 

Προκήρυξη Υποτροφιών

Το Ίδρυμα Ύποτροφιών «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΒΑΡΛΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΒΑΡΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΖΩΗΣ ΒΑΡΛΑ» σύμφωνα με το περιεχόμενο του κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος προκηρύσσει την χορήγηση μιάς υποτροφίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 .

Δικαιούχοι της υποτροφίας δύνανται να είναι τέκνα αναξιοπαθούντων γονέων, ορφανά και εμπερίστατα, ως και τέκνα οικονομικώς αδυνάμων ή πολυτέκνων οικογενειών, προερχομένων κατ’ αρχήν εκ κώμης Ζυφιά Χίου, άλλως εκ κώμης Δαφνώνος Χίου ή εκ των ετέρων κωμών του Δημοτικού Διαμερίσματος Καμποχώρων ή της λοιπής Χίου. Χορηγεῖται δε ετησίως ἡ υποτροφία πρωτίστως εις φοιτητήν ή φοιτήτριαν και δευτερευόντως εις σπουδαστήν ή σπουδάστριαν με προτεραιότητα καταγωγής εκ του χωρίου Ζυφιά ανεξαρτήτως κατευθύνσεως σπουδών και της οικονομικής κατάστασης των γονέων. Δια την χορήγησιν υποτροφίας στους λοιπούς φοιτητάς αυτή θα γίνεται με προτεραιότητα κατευθύνσεως σπουδών α) Θεολογίας, β) Διοικήσεως Επιχειρήσεων & Οικονομικών, γ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, δ) Χημείας και ε) λοιπών κατευθύνσεων βάσει της οικονομικής καταστάσεως των γονέων τους και της βαθμολογίας των.

Κάθε υποψήφιος υπότροφος υποχρεούται να υποβάλει μέσω της Ενορίας του στην Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, το αργότερο έως της 31ης Οκτωβρίου 2018 τα κατωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτηση & βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρεται και η καταγωγή του.

β) Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας των γονέων του.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, ότι δεν έχει λάβει, ούτε και πρόκειται να λάβει οποιανδήποτε άλλη δημόσια ή αλλού Ιδρύματος υποτροφία δια την συγκεκριμένη περίοδο.

δ) Βεβαίωση εγγραφής στην Σχολή (δια τους πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές).

ε) Βεβαίωση, ότι έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα της Σχολής σε όλα τα Ακαδημαϊκά έτη (δια τους ήδη φοιτητές και σπουδαστές).

στ) Αντίγραφο Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου και Απολυτηρίου Λυκείου.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 η χορήγηση της υποτροφίας θα χορηγηθή σέ φοιτητή που σπουδάζει σε άλλη πόλη της Πατρίδος.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη Χίου μέχρι της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας, συνοδευόμενα με συστατική επιστολή του οικείου Εφημερίου, στην οποία θα βεβαιώνεται το ορθόδοξο χριστιανικό ήθος του υποψηφίου.

Η παρούσα θα παραμείνει αναρτημένη έως και μία εβδομάδα μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου στην οδό Αμάντου 24 και στα γραφεία των ανωτέρων κοινοτικών διαμερισμάτων (Ζυφιά, Δαφνώνα, Δημοτικής Ενότητας Καμποχώρων).

Εν Χίῳ τη 31ῃ Αὐγούστου 2018

Ο Πρόεδρος

† Ο Χίου Μάρκος

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ