Εκτύπωση

Programma

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΒΟΛΙΣΣΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ

19 Ὀκτωβρίου 2019 ἡμέραν Σάββατον Ἱ. Ναός Ἁγ. Ματρώνης ΚΑΤΑΒΑΣΕΩΣ ἑσπερινόν Κήρυγμα ὣρα 17.00. Ὁμιλητής Θεολόγος Σωτήριος Παραδείσης. ΘΕΜΑ: Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς. ( Βίος καί Ἒργον αὐτοῦ).

20 Νοεμβρίου 2019 ἡμέραν Τετάρτη Ἱ. Ναός Ἱ. Ναός Μεταμ. Σωτῆρος ΒΟΛΙΣΣΟΥ ἑσπερινόν Κήρυγμα ὣρα 17.00. Ὁμιλητής π. Ἰωάννης Τσιμούνης. ΘΕΜΑ: Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος. ( Βίος καί Ἒργον αὐτοῦ).

21 Δεκεμβρίου 2019 ἡμέραν Σάββατον Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑΣ ἑσπερινόν Κήρυγμα ὣρα 16.30. Ὁμιλητής π. Ἐμμανουήλ Γ. Τζιώτης ΘΕΜΑ: Ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος. ( Βίος καί Ἒργον αὐτοῦ).

6 Ἰανουαρίου 2020 ἡμέραν Δευτέραν Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἰωάννου ΠΥΡΑΜΑΣ ἑσπερινόν Κήρυγμα ὣρα 16.30. Ὁμιλητής Θεολόγος Σωτήριος Παραδείσης ΘΕΜΑ: Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. ( Βίος καί Ἒργον αὐτοῦ).

15 Φεβρουαρίου 2020 ἡμέραν Σάββατον Ἱ. Ναός Μεταμ. Σωτῆρος ΔΙΕΥΧΩΝ ἑσπερινόν Κήρυγμα ὣρα 18.00. Ὁμιλητής π. Νικόλαος Κλαδιᾶς. ΘΕΜΑ: Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ( Βίος καί Ἒργον αὐτοῦ).

14 Μαρτίου 2020 ἡμέραν Σάββατον Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀναργύρων ΠΟΤΑΜΙΑΣ ἑσπερινόν Κήρυγμα ὣρα 17.00. Ὁμιλητής π. Νικόλαος Κλαδιᾶς ΘΕΜΑ: Ὁ Ἀπόστολος Ἰούδας ὁ Θαδδαῖος ἢ Λεβαῖος. ( Βίος καί Ἒργον αὐτοῦ).

Ἀπρίλιος 2020 ἑσπερινόν Κήρυγμα ΘΕΜΑ: Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος. ( Βίος καί Ἒργον αὐτοῦ).

9 Μαΐου 2020 ἡμέραν Σάββατον Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ ἑσπερινόν Κήρυγμα ὣρα 17.00. Ὁμιλητής π. Γεώργιος Λοῦρος ΘΕΜΑ: Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. ( Βίος καί Ἒργον αὐτοῦ).

Ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Βολισσοῦ

† Πρωτοπρεσβ. Ἰωάννης Ν. Τσιμούνης