Πέμπτη
27 Ιανουαρίου

Ιωάννου Χρυσοστόμου ανακομιδή λειψάνων, Μαρκιανής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Σάββατον 31 Ὀκτωβρίου 2015, Ἱερός Ναός Ἁγ. Πολυκάρπου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Ἰ. Πουλιᾶς.

Θέμα: «Ὁσία Ματρώνα».

2. Σάββατον 7 Νοεμβρίου 2015, Ἱερός Ναός Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βαρβασίου, Καθηγητής κ. Ματθαῖος Μαζωνάκης.

Θέμα: «Ἅγιος Γεώργιος ὁ Χιοπολίτης».

3. Σάββατον 5 Δεκεμβρίου 2015, Ἱερός Ναός Γενεσίου Θεοτόκου Συριωτίσσης, Καθηγητής κ. Κωνσταντῖνος Γανιάρης.

Θέμα: «Ἅγιος Ἀγγελῆς ὁ Ἀργεῖος».

4. Κυριακή 31 Ἰανουαρίου 2016, Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἰσιδώρου Πετροκοκκίνου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Ἰ. Πουλιᾶς.

Θέμα: «Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Χῖος».

5. Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016, Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Εὑρετῆς, Πανος. Πρωτοσυγγελεύων κ. Νεκτάριος Γ. Ἐπιτροπάκης.

Θέμα: «Ὅσιος Ἄνθιμος ὁ Χῖος».

6. Παρασκευή 12 Μαρτίου 2016, Ἱερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μπαζακλῆ, Καθηγητής κ. Ἰωάννης Ὀρ. Χονδρέλλης.

Θέμα: «Ἁγία Μυρόπη».

7. Πέμπτη 14 Ἀπριλίου 2016, Μ. Κανών, Ἱερός Ναός Ἁγ. Λουκᾶ Βαρβασίου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου κ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος.

Θέμα: «Ἅγιος Μακάριος».

8. Παρασκευή 20 Μαΐου 2016, Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Φαρκαίνης, Καθηγητής κ. Σταῦρος Στεῖρος.

Θέμα: «Ἅγιος Ἰσίδωρος».

9. Σάββατον 11 Ἰουνίου 2016, Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁγιοδεκτεινῆς, Καθηγητής κ. Κωνσταντῖνος Γανιάρης.

Θέμα: «Ἁγία Μαρκέλλα».

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ