Πέμπτη
2 Δεκεμβρίου

Αββακούμ προφήτου, Αβίβου και Μυρόπης μαρτύρων, Θεοφίλου και Ανδρέου των οσίων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

31 Ὀκτωβρίου2015 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἱ. Ναός Μεταμ. Σωτῆρος ΒΟΛΙΣΣΟΥ ἑσπερινό Κήρυγμα ὣρα 17.00. Ὁμιλητής π. Ἰωάννης Τσιμούνης.

21 Νοεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑΣ ἑσπερινό Κήρυγμα ὣρα 17.00. Ὁμιλητής π. Ἐμμανουήλ π. Γ. Τζιώτης.

20 Δεκέμβριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ἱ. Ναός Ἁγ. Ματρώνης ΚΑΤΑΒΑΣΙΣ ἑσπερινό Κήρυγμα ὣρα 17.00. Ὁμιλητής π. Νικόλαος Κλαδιᾶς.

9 Ἰανουάριος 2016 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἱ. Ναός Μεταμ. Σωτῆρος ΔΙΕΥΧΩΝ ἑσπερινό Κήρυγμα ὣρα 16.30. Ὁμιλητής π. Νικόλαος Κλαδιᾶς.

17 Φεβρουαρίου2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Ἱ. Ναός Ἁγ. Παντελεήμωνος ΚΥΠΟΥΡΙΩΝ ἑσπερινό Κήρυγμα ὣρα 17.00. Ὁμιλητής π. Ἰωάννης Τσιμούνης.

20 Μαρτίου 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀναργύρων ΠΟΤΑΜΙΑΣ ἑσπερινό Κήρυγμα ὣρα 17.00. Ὁμιλητής Θεολόγος Σωτήριος Παραδείσης.

10 Ἀπριλίου2016. ΚΥΡΙΑΚΗ Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγ. ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ ἑσπερινό Κήρυγμα ὣρα 17.00. Ὁμιλητής π. Γεώργιος Λοῦρος.

28 Μαΐου 2016 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἱ. Ναός Ἁγ.Ἰωάννου ΠΥΡΑΜΑΣ ἑσπερινό Κήρυγμα ὣρα 18.00. Ὁμιλητής π. Ἰωάννης Τσιμούνης.

4 Ἰουνίου 2016 ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἱ. Ναός Ἁγ. Παρασκευῆς ΦΥΤΩΝ ἑσπερινό Κήρυγμα ὣρα 18.00. Ὁμιλητής π. Ἀντώνιος Πρελιᾶς.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ