Τρίτη
24 Μαΐου

Συμεών θαυματ., Μελετίου, Μαρκιανής

 

"Θεῖον Κήρυγμα κατά τήν ἑσπερινήν Ἀκολουθίαν"

1) π. Μιχαήλ Β. Στεφανιῶρος, εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Βερβεράτου, τό Σάββατον 21ην Ὀκτωβρίου 2017, μέ θέμα: "Πίστη".

2) π.Ἰωάννης Ν. Τσιμούνης, εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Βασιλεωνοίκου, τό Σάββατον 18ην Νοεμβρίου 2017, μέ θέμα: "'Ἀγάπη".

3) π.Ἀντώνιος Πρελιᾶς, εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Δαφνῶνος, τό Σάββατον 16ην Δεκεμβρίου 2017, μέ θέμα: "Ταπείνωση".

4) π. Δημήτριος Φώτης, εἰς Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκειοῦ, τό  Σάββατον 13ην Ἰανουαρίου 2018, μέ θέμα: "Μετάνοια".

5) π. Ἐμμανουήλ π. Γ. Τζιώτη, εἰς Ἱ. Ναόν  Ἁγίου Παντελεήμονος Συκούσητήν Δευτέραν 26ην Φεβρουαρίου 2018μέ θέμα: "Προσευχή".

6) κ. Δημήτριος Ἐλ. Ζαννῖκος, εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Ζυφιᾶτό Σάββατον  17ην Μαρτίου 2018, μέ θέμα: "Νηστεία".

7) π. Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου Βαβύλων, τό Σάββατον 14ν Ἀπριλίου 2018, μέ θέμα: "Ἐλεημοσύνη".

8) π. Ἀντώνιος Πρελιᾶς, εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Ζυφιᾶ, τό Σάββατον 27ην Μαϊου 2018, μέ θέμα: "Ἁγνότητα".


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ