Πέμπτη
2 Δεκεμβρίου

Αββακούμ προφήτου, Αβίβου και Μυρόπης μαρτύρων, Θεοφίλου και Ανδρέου των οσίων

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΒΟΛΙΣΣΟΥ

1) Ὁμιλητής π. Ἰωάννης Τσιμούνης,  Ἱ. Ναός Μεταμ. Σωτῆρος ΒΟΛΙΣΣΟΥ25 Ὀκτωβρίου 2017 ἡμέρα Τετάρτη ὣρα 17.00. Θέμα: "Πίστη".

2)  Ὁμιλητής  π. Νικόλαος Κλαδιᾶς, Ἱ. Ναός Ἁγ. Ματρώνης ΚΑΤΑΒΑΣΕΩΣ, 18 Νοεμβρίου 2017 ἡμέρα Σάββατον ὣρα 17.00. Θέμα: "Ἀγάπη".

3) Ὁμιλητής π.Νικόλαος Κλαδιᾶς Ἱ. Ναός Μεταμ. Σωτῆρος ΔΙΕΥΧΩΝ9 Δεκεμβρίου 2017 ἡμέρα Σάββατον ὣρα 16.30. Θέμα: "Ταπείνωση".

4) Ὁμιλητής Θεολόγος Σωτήριος Παραδείσης, Ἱ. Ναός Ἁγ.Ἰωάννου ΠΥΡΑΜΑΣ20 Ἰανουαρίου 2018 ἡμέρα Σάββατον ὣρα 16.30. Θέμα: "Μετάνοια".

5) Ὁμιλητής π. Ἐμμανουήλ Γ. Τζιώτης, Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑΣ, 1 Φεβρουαρίου 2018 ἡμέρα Πέμπτη ὣρα 16.30Θέμα: "Προσευχή".

6) Ὁμιλητής π. Νικόλαος Κλαδιᾶς, Ἱ. Ναός Ἁγ. Παρασκευῆς ΦΥΤΩΝ10 Μαρτίου 2018 ἡμέρα Σάββατον ὣρα 17.00.  Θέμα: "Νηστεία".

7) Ὁμιλητής π. Ἀντώνιος ΠρελιᾶςἹ. Ναός Ἁγ. Παντελεήμονος  ΚΗΠΟΥΡΙΩΝ28  Ἀπριλίου 2018 ἡμέρα Σάββατον ὣρα 17.00. Θέμα: "Ἐλεημοσύνη".

8) Ὁμιλητής π. Γεώργιος Λοῦρος, Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ 12 Μαΐου 2018 ἡμέρα Σάββατον ὣρα 17.00Θέμα: "Ἁγνότητα".


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ