Δευτέρα
10 Αυγούστου

Λαυρεντίου, Ξύστου πάπα Ρώμης, Ιππολύτου μάρτυρος

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ εἶναι τό ὄνομα τοῦ διμηνιαίου φύλλου πού ἐκδίδεται προνοία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου.

Ἐκδότης ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν.

Διανέμεται δωρεάν, ἐνῶ εἶναι δεκτές αὐτοπροαίρετες δωρεές ἀναγνωστῶν, ὑπέρ τοῦ κατηχητικοῦ καί φιλανθρωπικοῦ ἔργου.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ