Εκτύπωση

Programma

Ἅγιε Δέσποτα, Μητροπολίτα Χίου, καλησπέρα σας

Ἐκπροσωπῶν τούς πολίτες τοῦ Βορείου Αἰγαίου καί τό Περιφερειακό Συμβούλιό του, σᾶς εὐχαριστῶ θερμότατα γιά τήν πλουσιοπάροχη δωρεά στήν Δημόσια Ὑγεία του.

Ἀσπάζομαι τήν δεξιάν σας καί αἰτοῦμαι τήν εὐλογία σας.

Ὁ Περιφερειάρχης Βορείου Αἰγαίου

Κωνσταντῖνος  Μουτζούρης