Πέμπτη
28 Ιανουαρίου

Εφραίμ του Σύρου, Παλλαδίου, Ιακώβου οσίων, Χάριτος μάρτυρος

Programma

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΙΕΡΑ ΝΕΑ ΜΟΝΗ

ΩΡΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ἀπό 17ης Μαΐου 2020

       ΔΕΥΤΕΡΑ : 10.00 - 12.00 & 18.00 - 20.00

ΤΡΙΤΗ : 10.30 - 12.00 & 18.30 - 20.00

      ΤΕΤΑΡΤΗ : 10.00 - 12.00 & 18.00 - 20.00

      ΠΕΜΠΤΗ : 10.00 - 12.00 & 18.00 - 20.00

            ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :10.00 - 12.00 & 18.00 - 20.00

          ΣΑΒΒΑΤΟΝ : 10.00 - 12.00 & 18.00 - 20.00

      ΚΥΡΙΑΚΗ : 07.00 - 11.00 & 18.00 - 20.00


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ