Τρίτη
19 Ιανουαρίου

Μακαρίου του Αιγυπτίου, Αρσενίου, Μάρκου

Programma

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν ὅτι τό Ἱερόν Προσκύνημα Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ μέχρι τήν 16/5/2020 θά εἶναι ἀνοικτό γιά προσκύνηση καί προσωπική προσευχή, τηρουμένων τῶν ἰσχυόντων κανόνων πρόληψης μετάδοσης τοῦ ἰού COVID19, καθημερινῶς -ἐκτός Δευτέρας- ἀπό ὧρες 9 π.μ. ἕως 7 μ.μ.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ