Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

poimantikh6

Αἰσθήματα βαθυτάτης συγκινήσεως καί ἱκανοποιήσεως μᾶς πλημυρίζουν ἀπό τήν εὐχάριστη εἴδηση τῆς ἠλεκτροδοτήσεως τοῦ νησιοῦ τῆς Παναγιᾶς τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, στό ὁποῖο εὑρίσκεται καί τό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

Εὐχαριστοῦμε τό Θεό καί συγχαίρουμε τόν Ὑφυπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Νικόλαο Χαρδαλιᾶ γιά τήν μέριμνά του.

Ἐλπίζουμε καί τά ἄλλα αἰτήματα τῆς ἀκριτικῆς μας Ἐπαρχίας νά τύχουν ἀναλόγου ἀντιμετωπίσεως.


Εκτύπωση   Email