ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

bibliothikh

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΟΝΙΑ

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2021-2022

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

***********************

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΥ

 • Καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μᾶρκος ἐκήρυττε τὸν Θεῖον Λόγον εἰς ἁπάσας τὰς Ἱεράς Άκολουθίας, τοὺς Ἑσπερινούς καὶ τὰς Θείας Λειτουργίας, τὰς ὁποίας ἐτελοῦσε εἰς Ἱερούς Ναούς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 • Ἀπό Τετάρτην 20 Ὀκτωβρίου 2021 καὶ καθ' ἑκάστην Τετάρτην μετά τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου ἐπραγματοποιοῦσε ἑσπερινόν κήρυγμα μὲ θέμα: «Ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Πίστις μας», μὲ εἰδικώτερον ἀνάλυσιν εἰς τὸ «Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καὶ Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν».
 • Καί κατά τὴν περίοδον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος, κατά τὴν Ἀκολουθίαν ἁπάντων τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν εἰς τὸν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου ἐπραγματοποιοῦσε ἑσπερινόν κήρυγμα μὲ θέμα: «Ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Πίστις μας», μὲ εἰδικώτερον ἀνάλυσιν εἰς τὸ «Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καὶ Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν».

 

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΙΕΡΕΩΝ - ΚΗΡΥΚΩΝ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ

 • Κατά τὴν περίοδον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς Ἱερεῖς καὶ Λαϊκοί Κήρυκες τοῦ Θείου Λόγου ἐπραγματοποίησαν Ἑσπερινόν Κήρυγμα, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τοὺς κάτωθι Ἱερούς Ναούς, κατά τὸ ἀκόλουθον Πρόγραμμα:

 

Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Νικολάου Καρδαμύλων

1.

13.3.2022

Κυρ. Ὀρθοδοξίας

π. Παντελεήμων Βῶλος, μὲ θέμα: «Προφήτης Ἠσαΐας»

2.

20.3.2022

Κυρ. Β΄ Νηστειῶν

π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος, μὲ θέμα: «Προφήτης Ἰερεμίας»

3.

27.3.2022

Κυρ. Σταυροπρ.

π. Δημήτριος Φώτης, μὲ θέμα: «Προφήτης Δανιήλ»

4.

3.4.2022

Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν

κ. Γεώργιος Γιαννιώδης, μὲ θέμα: «Προφήτης Μωϋσῆς»

5.

10.4.2022

Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν

π. Κήρυκος Φαράκλας, μὲ θέμα: «Προφήτης Ἰεζεκιήλ»

 

Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Καλαμωτῆς

1.

13.3.2022

Κυρ. Ὀρθοδοξίας

π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης, Πρωτοσυγκελλεύων, μὲ θέμα: «Προφήτης Ἠσαΐας»

2.

20.3.2022

Κυρ. Β΄ Νηστειῶν

π. Διον. Παπανικολάου, μὲ θέμα: «Προφήτης Ἰερεμίας»

3.

27.3.2022

Κυρ. Σταυροπρ.

π. Γεώργιος Κωνσταντίνου, μὲ θέμα: «Προφήτης Δανιήλ»

4.

3.4.2022

Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν

π. Ἰωάννης Βορριᾶς, μὲ θέμα: «Προφήτης Μωϋσῆς»

5.

10.4.2022

Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν

π. Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, μὲ θέμα: «Προφήτης Ἰεζεκιήλ»

 

Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ

1.

13.3.2022

Κυρ. Ὀρθοδοξίας

π. Νικόλαος Κλαδιᾶς, μὲ θέμα: «Προφήτης Ἠσαΐας»

2.

20.3.2022

Κυρ. Β΄ Νηστειῶν

κ. Σωτήριος Παραδείσης, μὲ θέμα: «Προφήτης Ἰερεμίας»

3.

27.3.2022

Κυρ. Σταυροπρ.

π. Γεώργιος Λοῦρος, μὲ θέμα: «Προφήτης Δανιήλ»

4.

3.4.2022

Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν

π. Ἰωάννης Τσιμούνης, μὲ θέμα: «Προφήτης Μωϋσῆς»

5.

10.4.2022

Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν

π. Κωνσταντῖνος Βιτάκης, μὲ θέμα: «Προφήτης Ἰεζε-κιήλ»

 

 • Ἐπίσης, κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἐπραγματοποιήθηκαν Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι, ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων, ὑπό Κληρικῶν, ὡς καί Θεολόγων Καθηγητῶν, εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, ὡς ἀκολούθως:

1)

π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης, Πρωτοσυγκελλεύων

 

13.3.2022

ΚΥΡΙΑΚΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς

Καταν. Ἑσπερινός

 

30.3.2022

ΤΕΤΑΡΤΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Δαφνῶνος

Ἑσπ. Προηγ. Θ. Λ.

 

13.4.2022

ΤΕΤΑΡΤΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης Βερβεράτου

Ἑσπ. Προηγ. Θ. Λ.

2)

π. Δημήτριος Γεόμελος, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

 

13.3.2022

ΚΥΡΙΑΚΗ:

Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πυργίου

Καταν. Ἑσπερινός

 

2.4.2022

ΣΑΒΒΑΤΟΝ:

Ἱ. Ν. Παναγίας Συριωτίσσης Κάμπου

Θεία Λειτουργία

3)

π. Διονύσιος Παπανικολάου

 

20.3.2022

ΚΥΡΙΑΚΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς

Καταν. Ἑσπερινός

 

29.3.2022

ΤΡΙΤΗ:

Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Καρυῶν

Μέγα Ἀπόδειπνον

 

5.4.2022

ΤΡΙΤΗ:

Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλιού Γροῦ

Μέγα Ἀπόδειπνον

4)

π. Παντελεήμων Βῶλος

 

13.3.2022

ΚΥΡΙΑΚΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων

Καταν. Ἑσπερινός

 

28.3.2022

ΔΕΥΤΕΡΑ:

Ἱ. Ν. Γενεθλ. Θεοτόκου Καμπιῶν

Μέγα Ἀπόδειπνον

 

28.3.2022

ΔΕΥΤΕΡΑ:

Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βικίου

Μέγα Ἀπόδειπνον

 

28.3.2022

ΔΕΥΤΕΡΑ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Ἀμάδων

Μέγα Ἀπόδειπνον

5)

π. Ἀντώνιος Πρελιᾶς

 

29.3.2022

ΤΡΙΤΗ:

Ἱ. Ναός Ἁγίου Ματθαίου «Κοφινᾶ»

Μέγα Ἀπόδειπνον

 

4.4.2022

ΔΕΥΤΕΡΑ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Δαφνῶνος

Μέγα Ἀπόδειπνον

6)

π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος

 

20.3.2022

ΚΥΡΙΑΚΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων

Καταν. Ἑσπερινός

 

28.3.2022

ΔΕΥΤΕΡΑ:

Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Ἐλάτης

Μέγα Ἀπόδειπνον

7)

π. Γεώργιος Πουλιᾶς

 

29.3.2022

ΤΡΙΤΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάν. Προδρόμου Λαγκάδας

Μέγα Ἀπόδειπνον

 

3.4.2022

ΚΥΡΙΑΚΗ:

Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Θολοποταμίου

Καταν. Ἑσπερινός

8)

π. Ἰωάννης Τσιμούνης

 

29.3.2022

ΤΡΙΤΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν

Μέγα Ἀπόδειπνον

 

29.3.2022

ΤΡΙΤΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Βασιλεωνοίκου

Μέγα Ἀπόδειπνον

 

31.3.2022

ΠΕΜΠΤΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Καταρράκτου

Μέγα Ἀπόδειπνον

 

3.4.2022

ΚΥΡΙΑΚΗ:

Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ

Καταν. Ἑσπερινός

9)

π. Νικόλαος Κλαδιᾶς

 

13.3.2022

ΚΥΡΙΑΚΗ:

Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ

Καταν. Ἑσπερινός

 

27.3.2022

ΚΥΡΙΑΚΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν

Καταν. Ἑσπερινός

 

3.4.2022

ΚΥΡΙΑΚΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Συκούση

Καταν. Ἑσπερινός

10)

π. Γεώργιος Κωνσταντίνου

 

27.3.2022

ΚΥΡΙΑΚΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς

Καταν. Ἑσπερινός

 

5.4.2022

ΤΡΙΤΗ:

Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Χαλκειοῦ

Μέγα Ἀπόδειπνον

 

10.4.2022

ΚΥΡΙΑΚΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Νενήτων

Καταν. Ἑσπερινός

 

12.4.2022

ΤΡΙΤΗ

Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Καταρράκτου

Μέγα Ἀπόδειπνον

11)

π. Δημήτριος Φώτης

 

27.3.2022

ΚΥΡΙΑΚΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων

Καταν. Ἑσπερινός

 

31.3.2022

ΠΕΜΠΤΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης Μυρμηγκίου

Μέγα Ἀπόδειπνον

 

31.3.2022

ΠΕΜΠΤΗ:

Ἱ. Ν. Εἰσοδ. Θεοτόκου Ἔξω Διδύμας

Μέγα Ἀπόδειπνον

12)

π. Γεώργιος Λοῦρος

 

27.3.2022

ΚΥΡΙΑΚΗ:

Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ

Καταν. Ἑσπερινός

 

11.4.2022

ΔΕΥΤΕΡΑ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Πυραμᾶς

Μέγα Ἀπόδειπνον

 

11.4.2022

ΔΕΥΤΕΡΑ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Παρπαριᾶς

Μέγα Ἀπόδειπνον

13)

π. Ἰωάννης Μουσᾶς

 

12.4.2022

ΤΡΙΤΗ:

Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Κοκοροβιλιᾶς

Μέγα Ἀπόδειπνον

 

12.4.2022

ΤΡΙΤΗ:

Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Φαρκαίνης

Μέγα Ἀπόδειπνον

14)

π. Κήρυκος Φαράκλας

 

31.3.2022

ΠΕΜΠΤΗ

Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἰσιδώρου Βροντάδου

Μέγα Ἀπόδειπνον

 

10.4.2022

ΚΥΡΙΑΚΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων

Καταν. Ἑσπερινός

 

14.4.2022

ΠΕΜΠΤΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πατρικῶν

Μέγα Ἀπόδειπνον

 

14.4.2022

ΠΕΜΠΤΗ:

Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως Χριστοῦ Βουνοῦ

Μέγα Ἀπόδειπνον

15)

π. Ἐμμανουήλ Γ. Τζιώτης

 

29.3.2022

ΤΡΙΤΗ:

Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βέσσης

Μέγα Ἀπόδειπνον

 

29.3.2022

ΤΡΙΤΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Ἁρμολίων

Μέγα Ἀπόδειπνον

16)

π. Δημήτριος Μαστρογιαννάκης

 

9.4.2022

ΣΑΒΒΑΤΟΝ:

Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου Λεπτοπόδων

Μέγας Ἑσπερινός

 

9.4.2022

ΣΑΒΒΑΤΟΝ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Θεολ. Κουρουνίων

Μέγας Ἑσπερινός

 

10.4.2022

ΚΥΡΙΑΚΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς

Καταν. Ἑσπερινός

17)

π. Ίωάννης Βορριᾶς

 

21.3.2022

ΔΕΥΤΕΡΑ

Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Μεστῶν

Μέγα Ἀπόδειπνον

 

3.4.2022

ΚΥΡΙΑΚΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς

Καταν. Ἑσπερινός

 

12.4.2022

ΤΡΙΤΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Σταφυλᾶ

Μέγα Ἀπόδειπνον

18)

π. Κωνσταντῖνος Βιτάκης

 

28.3.2022

ΔΕΥΤΕΡΑ:

Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Φλατσίων

Μέγα Ἀπόδειπνον

 

31.3.2022

ΠΕΜΠΤΗ

Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Μέσα Διδύμας

Μέγα Ἀπόδειπνον

 

10.4.2022

ΚΥΡΙΑΚΗ:

Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ

Καταν. Ἑσπερινός

19)

π. Ἀπόστολος Λάρδας

 

12.4.2022

ΤΡΙΤΗ:

Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Κοινῆς

Μέγα Ἀπόδειπνον

20)

κ. Βασίλειος Βοξάκης

 

11.3.2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου π. Χίου

Α' Χαιρετισμοί

 

18.3.2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Ἁγιοδεκτεινῆς

Β' Χαιρετισμοί

21)

κ. Σωτήριος Παραδείσης

 

20.3.2022

ΚΥΡΙΑΚΗ:

Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ

Καταν. Ἑσπερινός

 

25.3.2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ

Γ' Χαιρετισμοί

22)

κ. Σταῦρος Στεῖρος

 

11.3.2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου

Α' Χαιρετισμοί

 

25.3.2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλιού Βροντάδου

Γ' Χαιρετισμοί

23)

κ. Δημήτριος Τσελίγκας

 

11.3.2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων, πόλεως Χίου

Α' Χαιρετισμοί

24)

κ. Νικόλαος Μηλιανός

 

11.3.2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Παγίδας

Α' Χαιρετισμοί

 

25.3.2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

Ἱ. Ν. Εἰσ. Θεοτόκου Ἔξω Διδύμας

Γ' Χαιρετισμοί

25)

κ. Νικόλαος Κώσταλος

 

11.3.2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός

Α' Χαιρετισμοί

 

8.4.2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους Βαρβασίου

Ἀκάθιστος Ὕμνος

26)

κ. Κωνσταντῖνος Ν. Γανιάρης

 

18.3.2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ὀλύμπων

Β' Χαιρετισμοί

 

1.4.2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Βροντάδου

Δ' Χαιρετισμοί

27)

κ. Δημήτριος Ζαννῖκος

 

22.3.2022

ΤΡΙΤΗ

Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰσιδώρου Πετροκοκκίνου

Μέγα Ἀπόδειπνον

 

2.4.2022

ΣΑΒΒΑΤΟΝ:

Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ζυφιᾶ

Μ. Ἑσπερινός

28)

κ. Ἰωάννης Χονδρέλης

 

1.4.2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός

Δ' Χαιρετισμοί

29)

κ. Γεώργιος Φ. Παπαδόπουλος

 

11.3.2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγίου Λουκᾶ Λειβαδίων

Α' Χαιρετισμοί

 

18.3.2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἐφραίμ Τρουλλωτῆς

Β' Χαιρετισμοί

 

18.3.2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ἱ. Ν. Ἁγίου Ματθαίου Κοφινᾶ

Β' Χαιρετισμοί

 

25.3.2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός

Γ' Χαιρετισμοί

 

1.4.2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Εὑρετῆς

Δ' Χαιρετισμοί

 

1.4.2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

Ἱ. Ν. Παρασκευῆς Ζυφιᾶ

Δ' Χαιρετισμοί

 

8.4.2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Φρουρίου

Ἀκάθιστος Ὕμνος

 

17.4.2022

ΚΥΡ. ΒΑΪΩΝ:

Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Νενήτων

Ἀκολ. Ἱ. Νυμφίου

 

18.4.2022

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ:

Ἱ. Ν. Ἁγίου Πολυκάρπου Κάμπου

Ἀκολ. Ἱ. Νυμφίου

               

 

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

 • Μὲ τὴν εὐκαιρίαν τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, προκειμένου οἱ Χριστιανοί νά προετοιμασθοῦν διά νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, οἱ κάτωθι Πνευματικοί-Ἐξομολόγοι ἐπισκέφθηκαν τίς κατωτέρω Κοινότητες, ὡς ἀκολούθως:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος

εἰς τὸν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου.

  1) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης:

5.4.2022 ΤΡΙ.: Βερβεράτον - Βασιλεώνοικον - Βαβύλοι.

  2) π. Δημήτριος Γεόμελος:

27.3.2022 ΚΥΡ.: Νεοχώριον (ὥρα 16.30).

  3) π. Νικόλαος Μικέδης:

27.3.2022 ΚΥΡ.: Ἁρμόλια.

28.3.2022 ΔΕΥ.: Βέσσα - Λιθί - Ἐλάτα.

  4) π. Διονύσιος Παπανικολάου:

11.4.2022 ΔΕΥ.: Ζυφιᾶς (ὥρα 16.30) - Δαφνών.

15.4.2022 ΠΑΡ.: Αὐγώνυμα - Ἀνάβατος.

  5) π. Παντελεήμων Βῶλος:

9.4.2022 ΣΑΒ.: Σωφρονιστικόν Κατάστημα Χίου (ὥρα 11.00).

13.4.2022 ΤΕΤ.: Ἅγιος Γεώργιος Βροντάδου (ὥρα 10.30) - Παναγία Ἐρειθιανή.

  6) π. Ἰωάννης Κοντός:

11.4.2022 ΔΕΥ.: Βολισσός (ὥρα 15.00) - Σιδηροῦντα.

  7) π. Παντελεήμων Μαυριάνος:

28.3.2022 ΔΕΥ.: Πιτυός.

11.4.2022 ΔΕΥ.: Γηροκομεῖον Χίου (15.00)

  8) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος:

14.4.2022 ΠΕΜ.: Συκιάδα - Λαγκάδα.

  9) π. Γεώργιος Πουλιᾶς:

30.3.2022 ΤΕΤ.: Νένητα (ὥρα 11.00).

10) π. Ἀπόστολος Γαλάτουλας:

13.4.2022 ΤΕΤ.: Πατρικά (ὥρα 16.00).

11) π. Παναγιώτης Σκυριώτης:

10.4.2022 ΚΥΡ.: Ἐγρηγόρος - Κουρούνια - Νενητούρια.

12) π. Μακάριος Στρουμπάκης:

14.4.2022 ΠΕΜ.: Θυμιανά (ὥρα 16.00).

13) π. Παντελεήμων Καλεώδης:

29.3.2022 ΤΡΙ.: Πυργί (ὥρα 16.00).

12.4.2022 ΤΡΙ.: Μυρμήγκι (ὥρα 15.00) – Μέσα Διδύμα - Ἔξω Διδύμα - Παγίδα.

14) π. Ἰωάννης Τσιμούνης:

13.4.2022 ΤΕΤ.: Φλάτσια (ὥρα 15.30) - Βουνός - Κοινή.

15) π. Νικόλαος Μακρῆς:

13.4.2022 ΤΕΤ.: Θολοποτάμι (ὥρα 16.00).

16) π. Στέφανος Λάρδας:

13.4.2022 ΤΕΤ.: Ἀφροδίσια - Κέραμος - Λεπτόποδα (ὥρα 16.00).

17) π. Δημήτριος Γαΐλας:

13.4.2022 ΤΕΤ.: Καλαμωτή.

18) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς:

12.4.2022 ΤΡΙ.: Γηροκομεῖον Καρδαμύλων (ὥρα 11.00)-Καμπιά (ὥρα 12.30)-Βίκι-Ἀμάδες.

13.4.2022 ΤΕΤ.: Καρδάμυλα: Τίμιος Σταυρός (ὥρα 15.00) - Ἅγ. Νικόλαος (ὥρα 16.00) - Ἅγ. Λουκᾶς (ὥρα 17.00).

19) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου:

12.4.2022 ΤΡΙ.: Καταρράκτης (ὥρα 16.30).

16.4.2022 ΣΑΒ.: Καλλιμασιά (ὥρα 16.00).

20) π. Βασίλειος Φιλιππάκης:

9.4.2022 ΣΑΒ.: Διευχά - Φυτά - Κηπουριές - Σπαρτούντα.

21) π. Δημήτριος Φώτης:

31.3.2022 ΠΕΜ.: Ἅγιος Νικόλαος Βροντάδου (10.00).

22) π. Γεώργιος Χανδρῆς:

11.4.2022 ΔΕΥ.: Κατάβασις.

23) π. Γεώργιος Λοῦρος:

11.4.2022 ΔΕΥ.: Παρπαριά (ὥρα 15.00) - Πυραμά.

24) π. Ἰωάννης Μουσᾶς:

29.3.2022 ΤΡΙ.: Συκούσης (ὥρα 16.00) - Χαλκειός.

25) π. Μιχαήλ Κουκουνῆς:

9.4.2022 ΣΑΒ.: Πισπιλοῦντα (ὥρα 15.00) - Ποταμιά - Χάλανδρα.

26) π. Ἰωάννης Κατσούνης:

Οἰνοῦσσαι.

Καρυές.

27) π. Δημήτριος Καλίκας:

29.3.2022 ΤΡΙ.: Μεστά - Ὀλύμποι (ὥρα 9.00).

5.4.2022 ΤΡΙ.: Ἅγ. Γάλας (ὥρα 15.00) - Μελανιός - Τρύπες.

28) π. Ἐμμανουήλ Τζιώτης:

13.4.2022 ΤΕΤ.: Καρδάμυλα: Ἅγ. Λουκᾶς (ὥρα 17.00).

 

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος ἐξέδωσε καὶ ἀπέστειλε πρὸς τὸν εὐσεβῆ λαόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας τὴν ὑπ' ἀριθ. 58/27.9.2021 Ἐγκύκλιόν του περί τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων.
 • Στὶς 24 Ὀκτωβρίου 2021 καὶ ὥρα 11.30΄ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος ἐτέλεσε εἰς τὸν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου τὸν Ἁγιασμόν τῆς ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων διὰ ὅλα τὰ Κατηχητικά Σχολεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 • Ἡ ὕλη τῆς κατηχητικῆς διδασκαλίας καὶ ἐφέτος ἦταν ἐπετειακή, ἀφιερωμένη εἰς τὰ 200 ἔτη ἀπό τὴν Ἑλληνικήν Ἐπανάστασιν (1821) καὶ σχετικόν ὑλικόν διὰ κάθε βαθμίδα ἔχει ἀναρτηθεῖ εἰς τὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως.
 • Ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν ἐπραγματοποίησε ἐπίκαιρον ἐκδήλωσιν μὲ τὴν συμμετοχήν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως:

  τὴν Κυριακήν 26ην Δεκεμβρίου 2021 καὶ ὥραν 5.30΄ μ.μ.  εἰς τὸν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν διὰ τὴν πόλιν τῆς Χίου,

  τὴν Τρίτην 28ην Δεκεμβρίου 2021 καὶ ὥραν 5.30΄ μ.μ.  εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς διὰ τὴν Νότιον Χίον, καὶ

  τὴν Τετάρτην 29ην Δεκεμβρίου 2021 καὶ ὥραν 5.30΄ μ.μ.  εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Λαγκάδας διὰ τὴν Βόρειον Χίον, τὰ ὁποῖα παρουσίασαν θεατρικά σκέτς τῆς Ἑορτῆς, καθώς καὶ ἐπίκαιρα ποιήματα.

 • Ἐπί τῇ λήξει τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καὶ ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς Ἐπετείου τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τὴν Ἑλληνικήν Ἐπανάστασιν (1821) καὶ τὴν Σφαγήν τῆς Χίου (1822), τὴν Τετάρτην 22αν Ἰουνίου 2022 καὶ ὥραν 7.00 μ.μ., εἰς τὸν αὔλειον χῶρον τῆς μαρτυρικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Μηνᾶ Νεοχωρίου, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν ἐπραγματοποίησε ἐπίκαιρον ἐπετειακήν ἐκδήλωσιν μὲ τὴν συμμετοχήν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, τὰ ὁποῖα παρουσίασαν θεατρικά σκέτς, καθώς καὶ ἐπίκαιρα ποιήματα.
 • Τήν ἐκδήλωσιν παρηκολούθησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, ἀρκετοί Κληρικοί, ὁ Διοικητής τῆς 96 ΑΔΤΕ Ταξίαρχος κ. Ἐμμανουήλ Χατζῆς, οἱ Ἀντιπεριφερειάρχαι κ.κ. Νικόλαος Νύκτας καί Παντελῆς Μπουρνιᾶς, ἐκπρόσωπος τοῦ Λιμενάρχου Χίου, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ Χίου, ὁ πρώην Δήμαρχος Χίου κ. Ἐμμανουήλ Βουρνοῦς, ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητος Νεοχωρίου κ. Δημήτριος Ἀγκᾶς, ἡ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Οἰνουσσῶν κ. Εὐγενία Χαλκιᾶ, καί ἑκατοντάδες πιστοί. Τήν ὅλην ἐκδήλωσιν συντόνισε ἡ Πρεσβυτέρα κ. Δέσποινα Μπογῆ – Βορριᾶ, Φιλόλογος καί παρουσίασε ὁ κ. Ἀργύριος Στακιᾶς, Καθηγητής Φυσικῆς Ἀγωγῆς.

Ἡ ἐκδήλωσις περιελάμβανε τό ἑξῆς πρόγραμμα:

«Ἡ δόξα τῶν Ψαρῶν»

ταμπλό ἀπό τό Κατηχητικόν Σχολεῖον Ἁγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου

Ὑπεύθυνος: π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης,

Κατηχήτρια: κ. Χρυσάνθη Δημητρούλη.

Ποιήματα

ἀπό τό Κατηχητικόν Σχολεῖον Ἁγίου Ἰακώβου

Κατηχητής: π. Ἐμμανουήλ Τζιώτης.

«Ὑπομονή – Πίστη – Ἐλευθερία»

«Ἡ πίστη τοῦ Κολοκοτρώνη»

«Ὁ Ματρόζος»

«Θάμα»

Ποιήματα ἀπό τό Κατηχητικόν Σχολεῖον Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν

Κατηχητής: π. Ἰωάννης Κατσούνης.

Ποιήματα

ἀπό τό Κατηχητικόν Σχολεῖον Ἁγίας Μαρίνης Καλοπλύτου.

Ὑπεύθυνος: π. Δημήτριος Καλίκας.

«Χρονικό τῆς Ἐπαναστάσεως»

«Οἱ Ἥρωες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως»

Ποιήματα – Χορωδία

«Ποίημα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου

κατά τήν μετακομιδήν τῶν λειψάνων τοῦ Ἐθνομάρτυρος Μητροπολίτου Χίου Ἁγίου Πλάτωνος Φραγκιάδου»

ἀπό τό Κατηχητικόν Σχολεῖον Κοιμήσεως Θεοτόκου Εὑρετῆς.

Ὑπεύθυνος: π. Ἀλέξανδρος Μπογῆς,

Κατηχητής: κ. Ἰωάννης Βαγιάνος.

Ποιήματα

ἀπό τό Κατηχητικόν Σχολεῖον Ἁγίου Γεωργίου Νενήτων.

Κατηχητής: κ. Ἀργύριος Στακιᾶς.

Ποίημα

«Ὁ Χορός τοῦ Ζαλόγγου»

«Χίος 1822»

ἀπό τό Κατηχητικόν Σχολεῖον Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βαρβασίου.

Κατηχηταί: π. Ἰωάννης Βορριᾶς,

Πρεσβ. Δέσποινα Μπογῆ – Βορριᾶ.

Ποιήματα

ἀπό τό Κατηχητικόν Σχολεῖον Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Βοηθείας.

Κατηχήτρια: Φιλοθέη μοναχή.

«Ὁ αὐτόπτης μάρτυρας τῆς Σφαγῆς τῆς Χίου»

ἀπό τό Κατηχητικόν Σχολεῖον Σχολεῖο τοῦ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου.

Κατηχητής: κ. Ἰσιδωρος Σαλιάρης.

«Τό κρυφό σχολειό»

ἀπό τό Κατηχητικόν Σχολεῖον Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ Καρδαμύλων.

Ὑπεύθυνος:π. Παντελεήμων Βῶλος.

Κατηχητής: κ.Γεώργιος Χούλιαρης.

«Χίος Ἑλληνική»

ἀπό τό Κατηχητικόν Σχολεῖον Ἀναλήψεως Σωτῆρος Βουνοῦ.

Κατηχητής: π. Θεόφιλος Τσιγκαλάγης.

Ἐνορχήστρωσις: «ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ».

                Εἰς τό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος Χίου ἐδώρισε εἰς ὄλα τά παιδιά σειρά ἐπετειακῶν σελιδοδεικτῶν διά τό 1821 τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί εὐχαρίστησε τά παιδιά καί τούς Κατηχητάς σημειώνοντας: «Ἕνα παιδί ἀπ’ τήν Αἰγνοῦσα εἶπε τό ποίημα ΜΑΤΡΟΖΟΣ. Καί ἀνέφερε τόν στίχο “εἶν’ ἀπό κείνη τήν γενιά ὁ γέρο Καπετάνος, πού ἀκόμη καί στόν ὕπνο του τόν ἔτρεμε ὁ Σουλτάνος”. Τά παιδιά μας ἔδειξαν ἀπόψε ὅτι εἶναι ἡ νέα γενιά πού δέν ἀφήνει περιθώρια γιά τόν σουλτάνο του 2022».

                Κορυφαία νεανική ἐκδήλωσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν διά τὰς ἱστορικάς ἐπετείους τοῦ 1821 καί τῆς Σφαγῆς τῆς Χίου. Διά νά ἔχουν τά παιδιά μας χριστιανικήν πίστιν, ἱστορικήν μνήμην καί ἐθνικήν συνείδησιν.

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

                Μὲ τὴν Χάριν καὶ τὴν Εὐλογίαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριον 2021, διὰ ἐνάτην συνεχῆ χρονιάν, ἐσυνεχίσθη ἡ λειτουργία τῶν τριῶν Σχολῶν Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου διὰ τὴν περίοδον 2021 -2022.

                Αἱ συναντήσεις ἐγίνοντο μίαν φορὰν κάθε μήναν. Τόποι συναντήσεων εἶχαν ὁρισθεῖ αἱ ἐνοριακαί αἴθουσαι τῶν Ἱερῶν Ναῶν Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου, Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου καὶ Ἁγίου Γεωργίου Νενήτων, τῶν ὁποίων τὰ ἐκκλησιαστικὰ συμβούλια προσέφερον εὐγενῶς καὶ ἕνα σχετικὸν κέρασμα.

                Ἐφέτος, λόγῳ τῆς πανδημίας, ἐτηροῦντο ὅλα τά προβλεπόμενα ἐκ τοῦ νόμου μέτρα, καὶ τινὲς τῶν προγραμματισμένων συναντήσεων ἐπραγματοποιήθησαν διαδικτυακῶς.

                Αἱ συναντήσεις τῶν Σχολῶν Γονέων διὰ τὸ ἱεραποστολικόν ἔτος 2021-2022 ὁρίσθησαν ὡς ἑξῆς:

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

                Ὁμιλήτρια ἡ κ. Εὐτυχία Βλυσίδου, Ἱστορικός - Φιλόλογος, Ἐκπαιδευτικός Δ/βαθμίου Ἐκπ/σεως, μὲ θέμα «Οἱ ἀπόψεις τοῦ Κοραῆ γιά τήν ἐκπαίδευση».

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

                Ὁμιλητής ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, μὲ θέμα «Οἰκογένεια: Τό σύγχρονο Κρυφό Σχολειό».

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

                Ὁμιλήτρια ἡ κ. Ἀθηνᾶ Ζαχαροῦ –Λουτράρη, Δρ. Ἱστορίας, Συγγραφέας, Ἐκπαιδευτικός Δ/βαθμίου Ἐκπ/σεως, μὲ θέμα «Ἡ γνώση τῆς ἱστορίας τοῦ τόπου μας καί ἡ προσπάθεια εὐαισθητοποίησης τῶν παιδιῶν».

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

                Ὁμιληταί: Στελέχη Κέντρου Πρόληψης Χίου «Ναυτίλος», μὲ θέμα «Ὁριοθέτηση τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων καί ἐπίλυση συγκρούσεων».

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

                Ὁμιλητής ὁ κ. Παντελῆς Πρώιος, Ψυχολόγος, Συντονιστὴς τοῦ Προγράμματος "ACT/MMME-Βίας" τοῦ ΣΕΨ καί ΑΡΑ, μὲ θέμα «Μοναξιά, ἕνα φαινόμενο τῆς σύγχρονης κοινωνίας μας; Πιθανές αἰτίες;».

ΜΑΡΤΙΟΣ

                Ὁμιληταί: Στελέχη Κέντρου Ἡμέρας Χίου, μὲ θέμα «Ἔχουν ἄγχος οἱ ἡλικιωμένοι;».

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

                Ὁμιλητής ὁ κ.Ἀδαμάντιος Παπασταμάτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας μὲ θέμα «Οἱ καλοί μαθητές γεννιοῦνται ἤ γίνονται;».

ΜΑΪΟΣ

                Ἡ καταληκτήριος συνάντησις, ὅπως εἶχε προγραμματισθεῖ, πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέραν 16 Μαΐου 2022 εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου. Ἐκεῖ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος ἀνεφέρθη εἰς τήν ἀνάγκην διατηρήσεως τοῦ ἑλληνορθόδοξου χαρακτῆρος τῆς παραδοσιακῆς οἰκογενείας μέσα εἰς ἕνα νεοεποχίτικον πλαίσιον ἐπιβολῆς τῆς ἀλλοιώσεως τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ κυττάρου τῆς κοινωνίας.

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

                Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κατά τὸ ἱεραποστολικόν ἔτος 2021-2022 ἐπραγματοποίησε Ἀντιαιρετικάς Ὁμιλίας εἰς τὸν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, μἐ ὁμιλητάς Μέλη τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», κατά τὸ ἀκόλουθον Πρόγραμμα:

 • Δευτέρα 17.1.2022 «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ» (αἰτίες, διακρίσεις, θεραπεία)

Ὁμιλητής κ. Βασίλειος Ἀραπατσάνης, Θεολόγος.

 • Δευτέρα 31.1.2022 «ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ»

Ὁμιλητής κ. Σταῦρος Μποζοβίτης, Θεολόγος.

 • Δευτέρα 28.2.2022 «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ»

Ὁμιλητής κ. Μάριος Δομουχτσῆς, Θεολόγος-Φιλόλογος.

 • Δευτέρα 21.3.2022 «ΠΑΠΙΣΜΟΣ-Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ Δυτική Θεολογία»

Ὁμιλητής Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Γεννάδιος Κουτσόπουλος.

 • Δευτέρα 11.4.2022 «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΣΜΟΣ»

Ὁμιλητής κ. Βασίλειος Ἀραπατσάνης, Θεολόγος.

 • Δευτέρα 9.5.2022 «ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ»

Ὁμιλητής κ. Θεόδωρος Χαλκιόπουλος, Θεολόγος.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

                Ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν τήν εὐχήν τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου «Τήν νεότητα παιδαγώγησον», ἀλλά καί τήν δέησιν «ὑπέρ πλεόντων» ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν εἰς συνεργασίαν μέ τήν Ἀκαδημίαν Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ (ΑΕΝ) Μηχανικῶν Χίου διοργάνωσε ἐπισκέψεις τῶν Σπουδαστῶν εἰς θρησκευτικούς καί ἱστορικούς χώρους.

                Τήν Τετάρτην 18 Μαΐου οἱ Σπουδασταί ἐπισκέφθηκαν τήν Ἱεράν Μονήν Μυρσινιδίου. Τούς ὑπεδέχθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος μέ πατέρες καί συνεργάτες τῆς Μονῆς.

                Ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε εἰς τούς Σπουδαστάς εἰς τό Καθολικόν τῆς Μονῆς διά τήν ἱστορίαν τοῦ Μοναστηρίου, τόν ἐθνικόν ρόλον του εἰς τὰ χρόνια τῆς κατοχῆς, διά τόν ὁποῖον ἐτιμήθη μέ παράσημα καί διακρίσεις ἀπό τήν Ἱεράν Σύνοδον, τήν Ἱεράν Μητρόπολιν καί ἀπό τούς Συμμάχους, ἔδωσε εἰς κάθε Σπουδαστήν μία εἰκόνα τοῦ Ἁγ. Νικολάου καί ἀπήντησε εἰς ἐρωτήματά των μέ βαθύ θεολογικόν καί πνευματικόν περιεχόμενον.

                Ἐν συνεχείᾳ οἱ Σπουδασταί ἐπισκέφθηκαν τήν Βιβλιοθήκην τῆς Μονῆς, εἶδαν κειμήλια, ὅπως τό ἐπιτραχήλιον τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Ε’, καί ἐδέχθηκαν τήν δαψιλῆ προσφοράν κερασμάτων. Ἰδιαιτέρως ἄκουσαν ἀπό τόν Σεβασμιώτον διά τόν ἄρρηκτον δεσμόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μυρσινιδίου μέ τήν ναυτοσύνη, πού ἀναδεικνύει τήν Μονή τόν πλέον ἀγαπητόν καί οἰκεῖον χῶρον προσκυνήματος καί προσευχῆς τῶν ναυτικῶν μας καί δέχθηκαν τήν προτροπήν τοῦ Χίου Ποιμενάρχου νά συνδεθοῦν καί έκεῖνοι πνευματικῶς μέ τό Μοναστήρι ὥστε «ἡ Παναγία τοῦ Μυρσινιδίου, ἡ καπετάνισσα Παναγιά, ἡ θαλασσινή» νά τούς προστατεύει πάντοτε εἰς τά ταξίδια των.

                Τό Σάββατον 21 Μαΐου οἱ Σπουδασταί ἐπισκέφθηκαν τό Ἱερόν Προσκύνημα Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ καί τόν τόπον μαρτυρίου τῆς Ἁγίας. Ὁ Σεβ. Χίου κ. Μᾶρκος μαζί μέ τόν Ἀρχιδιάκονον π. Ἀπόστολον Λάρδαν τούς ὑπεδέχθησαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν. Ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε εἰς τά παιδιά διά τόν βίον, τήν ἀρετήν καί τό μαρτύριον τῆς Ἁγίας, τά θαύματά της, τήν παγχιακήν εὐλάβειαν εἰς τήν μνήμην της, τό ποιμαντικόν (κατασκηνώσεις, ἐκδόσεις, ἀθλητικαί ἐκδηλώσεις) καί φιλανθρωπικόν (χρήματα εἰς μαθητάς σχολείων, ὑποτροφίαι, ἰατρική ὑποστήριξις τῶν χωρικῶν) ἔργον τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος καί δεξιώθηκε τούς Σπουδαστάς, οἱ ὁποῖοι πῆγαν πεζοί προσκυνηταί εἰς τό ἁγίασμα τῆς Ἁγίας. Πολλά παιδιά, νέοι ναυτικοί, ἔκαναν καί τάματα εἰς τήν Ἁγίαν, νά τά βοηθάει εἰς τά ταξίδια των.

                Τέλος, τήν Κυριακήν 29 Μαΐου οἱ Σπουδασταί ἐπισκέφθηκαν τήν Ἱστορικήν καί Μαρτυρικήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Μηνᾶ, χῶρον τῆς Σφαγῆς τοῦ 1822. Τούς ὑπεδέχθη ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου καί Συνεργάται τῆς Μονῆς. Εἶδαν τόν αἱματοπότιστον Ἱερόν Ναόν, τά ὀστᾶ τῶν 3000 σφαγιασθέντων καί τό Ἱστορικόν Μουσεῖον «ΙΣΤΟΡΙΗΣ ΑΠΟΔΕΞΙΣ ΗΔΕ», τό ὁποῖον ἀποτελεῖ μοναδικόν εἰς τό εἶδος του χῶρον ἱστορικῆς γνώσεως. Ἡ Ἱερά Μονή ἐδεξιώθη τούς Σπουδαστάς καί τούς ἔδωσε εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου.

                Εὐχάρισται καί Μορφωτικαί εὐκαιρίαι διά τούς αὐριανούς ναυτικούς μας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 • Ἡμερολόγιον Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν διὰ τὸ ἔτος 2022, ἀφιερωμένον, μὲ τὴν εὐκαιρίαν τῆς ἐπετείου τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τὴν πυρπόλησιν τῆς τουρκικῆς ναυαρχίδος εἰς τὸ λιμάνι τῆς Χίου (6-7 Ἰουνίου 1822), εἰς τὴν θεοσέβειαν καὶ τὴν φιλοπατρίαν τοῦ ἥρωος ναυάρχου καὶ πυρπολητοῦ Κωνσταντίνου Κανάρη.
 • ΝΕΟΝ ΧΙΑΚΟΝ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

                Μὲ τὴν Χάριν καὶ τὴν Εὐλογίαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τὴν προστασίαν τῆς καπετάνισσας Παναγίας τοῦ Μυρσινιδίου ἐξεδόθη καὶ ἐκυκλοφορήθη ἡ ὀγδόη ἔκδοσις τοῦ Νέου Χιακοῦ Λειμωναρίου.

                Πρόκειται διὰ τὸ Ἐκκλησιαστικόν Βιβλίον τὸ ὁποῖον ἐξεδόθη διὰ πρώτην φοράν τὸ 1819 εἰς τὴν Βενετίαν καὶ περιεῖχε συλλογές τῶν μεγάλων κολλυβάδων Πατέρων Ἁγίων Μακαρίου Κορίνθου τοῦ Νοταρᾶ, Ἀθανασίου τοῦ Παρίου καὶ Νικηφόρου τοῦ Χίου, οἱ ὁποῖοι ἐθεμελίωσαν κατά τοὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας τὸ φιλοκαλικόν τους κίνημα, τὸ ὁποῖον συνετέλεσε εἰς τὸν ρωμαίϊκον φωτισμόν καὶ τὴν χριστιανικήν ἀνάστασιν τοῦ ὑποδούλου Γένους.

                Ἡ νέα ἔκδοσις, ἡ ὁποία συμπίπτει μὲ τὴν ἐπέτειον τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν», ὑλοποιήθη μετά ἀπό συνεργασίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν καὶ τοῦ κ. Γεωργίου Πιτσινέλη, Δρος τῆς Βυζαντινῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἐπεμελήθη ἐπιστημονικῶς τὴν νέαν ἔκδοσιν. Εἰς αὐτήν περιέχονται πλέον τῆς παλαιοτέρας ὕλης καὶ Ἀκολουθίαι νεωτέρων Ἁγίων, καθώς καὶ νεώτερα ἐκκλησιαστικά κείμενα.

                Πρόκειται διὰ μίαν πνευματικήν, ἐπιστημονικήν καὶ ἐπετειακήν-ἱστορικήν ἔκδοσιν, μὲ χορηγίαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μυρσινιδίου.

                Ἡ παρουσίασις τοῦ Νέου Χιακοῦ Λειμωναρίου ἐπραγματοποιήθη τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 8ης Αὐγούστου 2021 εἰς τὴν Ἱεράν Μονήν Μυρσινιδίου καὶ εἰς τὸ πλαίσιον τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν διὰ τὸ 1821, ὑπό τοῦ Ἐλλογιμωτάτου κ. Χρήστου Φαράκλα, Φιλολόγου καὶ τοῦ κ. Βασιλείου Βοξάκη, Θεολόγου.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

«ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΤΩ»

                Διὰ ἕνα ἀκόμα ἱεραποστολικόν ἔτος, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν, εἰς συνεργασίαν μὲ τὸν τηλεοπτικόν σταθμόν «Ἀλήθεια» τῆς Χίου, προέβαλε τὴν τηλεοπτικήν ἐκπομπήν «Κατευθυνθήτω». Πρόκειται διὰ μίαν ἐκπομπήν μὲ περιεχόμενον ἐκκλησιαστικόν, ἐνημερωτικόν, πολιτιστικόν καὶ μορφωτικόν. Στόχος της εἶναι ἡ πνευματική ἀναβάθμισις τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου, ἡ καλλιέργεια τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος καί ἡ προώθησις καί διάδοσις τῶν ἑλληνοκεντρικῶν ἀξιῶν.

                Ὁ κόσμος ἔχει ἐμπιστοσύνη εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Θέλει νά ἀκούσει τήν φωνήν της διὰ ὅλα τά θέματα. Ὅλα αὐτά τὰ ὁποῖα γίνονται σήμερα. Διά ὅσα διαδραματίζονται μέσα εἰς τήν οἰκογένειαν καί τήν κοινωνίαν. Διά τήν νεολαίαν καί τά προβλήματά της. Διά τίς ἁμαρτίες καί τίς ἀρετές. Διὰ ὅλα πρέπει νά ἀκούγεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Χρειαζόμαστε κατήχησιν καί ἐπανευαγγελισμόν.

                Αὐτή ἡ τηλεοπτική ἐκπομπή, ὑπό τήν αἰγίδα καί τήν καθοδήγησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμη μέσον ἀσκήσεως τῆς ποιμαντικῆς του δραστηριότητος, εἶναι ἡ φωνή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

                Τὴν ἐκπομπήν παρουσίαζε ὁ κ. Ἰωάννης Χονδρέλης, καθηγητής Ἀγγλικῆς Γλώσσης, καὶ τὰ θέματα, τὰ ὁποῖα προβλήθηκαν ἐφέτος ἦσαν τὰ ἀκόλουθα:

   4.9.2021: «Ἁγία Μεγαλομάρτυς Ἑρμιόνη», μὲ φιλοξενούμενον τὸν π. Δημήτριον Μαστρογιαννάκην.

   18.9.2021: «Ἡ συντήρησις ἐκκλησιαστικῶν κειμηλίων», μὲ φιλοξενουμένην τὴν πρεσβυτέραν κ. Κλεοπάτραν Γιακουμῆ-Βιτάκη.

   25.9.2021: «Ἐπιστροφή στὰ θρανία: Ἡ ψυχολογία τῶν μαθητῶν καὶ ὁ ρόλος τῶν γονέων», μὲ φιλοξενουμένην τὴν ψυχολόγον κ. Ἕλεναν Τσατσαρώνη.

   2.10.2021: «Οἱ δέκα ἐντολές», μὲ φιλοξενούμενον τὸν κ. Νικόλαον Κώσταλον, Θεολόγον καθηγητήν.

   30.10.2021: «Ἑνιαῖο Εἰδικό Ἐπαγγελματικό Γυμνάσιο καὶ Λύκειο», μὲ φιλοξενουμένην τὴν ψυχολόγον κ. Δομνίκην Καραγιάννη.

   20.11.2021: «Ὁ ρόλος τοῦ Συμπαραστάτη τοῦ Πολίτη καὶ τῆς Ἐπιχείρησης», μὲ φιλοξενούμενον τὸν κ. Γεώργιον Φ. Παπαδόπουλον, κήρυκος τοῦ Θείου λόγου καὶ παρουσιαστοῦ τῶν ἐνημερωτικῶν video μὲ τίτλον «Τὰ θεμέλια τοῦ ‘21» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν.

   27.11.2021: «"Ἱστορίης ἀπόδεξις". Τὸ Μουσεῖο τῆς Σφαγῆς στὴν Ἱερά καὶ Μαρτυρική Μονή τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ», μὲ φιλοξενούμενον τὸν μελετητήν καὶ Ἀρχιτέκτονα τοῦ ἔργου κ. Ἐμμανουήλ Βουρνοῦν.

   4.12.2021: «Χίοι Νεομάρτυρες», μὲ φιλοξενούμενον τὸν κ. Γεώργιον Φ. Παπαδόπουλον, κήρυκος τοῦ Θείου λόγου καὶ παρουσιαστοῦ τῶν ἐνημερωτικῶν video μὲ τίτλον «Τὰ θεμέλια τοῦ ‘21» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν.

   18.12.2021: «Ἡ ἔννοια τῆς γνήσιας Χριστιανικῆς ἀγάπης», μὲ φιλοξενούμενον τὸν π. Δημήτριον Μαστρογιαννάκην.

   1.1.2022: «Ἡ ζωή καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καὶ ὁ πάλαι ποτέ Μητροπολιτικός Ναός τοῦ Ἁγίου στὴν Χίο», μὲ φιλοξενούμενον τὸν ἱεροδιδάσκαλον π. Ἐμμανουήλ Τζιώτην.

   8.1.2022: «Ἅγιος Νεομάρτυρας καὶ Ὁσιομάρτυρας Ὀνούφριος ὁ διάκονος-Ὅσιος Νικηφόρος ὁ λεπρός (κατά κόσμον Νικόλαος Τζανιδάκης)-Παλαιό Ἡμερολόγιο», μὲ φιλοξενούμενον τὸν κ. Γεώργιον Φ. Παπαδόπουλον, κήρυκος τοῦ Θείου λόγου καὶ παρουσιαστοῦ τῶν ἐνημερωτικῶν video μὲ τίτλον «Τὰ θεμέλια τοῦ ‘21» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν.

   22.1.2022: «Ἡ ζωή καὶ τὸ ἔργο τοῦ ἀοιδήμου Μητροπολίτη Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κυροῦ Ιωακείμ Στρουμπῆ», μὲ φιλοξενούμενον τὸν Ναύαρχον Λ.Σ (ἐ.ἀ.), κ. Σταῦρον Μιχαηλίδην.

   29.1.2022: «Οἱ πανεπιστήμονες τρεῖς Ἱεράρχες διαχρονικά πρότυπα γιὰ τὴν ἐκπαιδευτική κοινότητα», μὲ φιλοξενούμενον τὸν κ. Σωσίπατρον Σαββίδην, Θεολόγον καθηγητήν.

   12.2.2022: «Ἔναρξη Τριωδίου μὲ τὴν Κυριακή τοῦ Τελώνη καὶ τοῦ Φαρισαίου», μὲ τὸν κ. Ἰωάννην Χονδρέλην, καθηγητήν Ἀγγλικῆς Γλώσσης.

   19.2.2022: «Ἡ Κυριακή τοῦ Ἀσώτου, τὸ Σάββατο τῶν ψυχῶν καὶ ἡ Κυριακή τῆς κρίσεως», μὲ τὸν κ. Ἰωάννην Χονδρέλην, καθηγητήν Ἀγγλικῆς Γλώσσης.

   5.3.2022: «Περιοδικό "Φιλολογική Χίος"», μὲ φιλοξενούμενον τὸν κ. Νικόλαον Χαβιάραν, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Φιλολόγων Χίου, Συντονιστήν Ἐκπαιδευτικοῦ Ἔργου Φιλολόγων, Διδάκτορα, Πανεπιστημιακόν καὶ Ὑπεύθυνον ἐκδόσεως τῆς «Φιλολογικῆς Χίου».

   12.3.2022: «Παιδική βία-Σχολικός ἐκφοβισμός», μὲ φιλοξενούμενον τὸν κ. Παντελῆν Πρώιον, Ψυχολόγον.

   19.3.2022: «Κὠστας Περρῖκος, ὁ ὁραματιστής καὶ ἥρωας Ἀεροπόρος», μὲ φιλοξενούμενον τὸν κ. Δημήτριον Μελαχροινούδην.

   9.4.2022: «1822-2022 μνήμη Σφαγῶν Χίου: Ἕνας πολυάνθρωπος εὐδαίμων τόπος θυσία στὸ βωμό τῆς ἐλευθερίας», μὲ φιλοξενουμένην τὴν διδάκτορα Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας κ. Ἀθηνᾶ Ζαχαροῦ - Λουτράρη.

   23.4.2022: «Ἡ ἑβδομάδα τῶν Παθῶν στὴν Βυζαντινή Ἁγιογραφία», μὲ φιλοξενούμενον τὸν ἁγιογράφον κ. Μᾶρκον Τσαμπλάκον.

   7.5.2022: «Οἱ καλοί μαθητές γεννιοῦνται ἤ γίνονται; α΄ μέρος», μὲ φιλοξενούμενον τὸν κ. Ἀδαμάντιον Παπασταμάτην, Πανεπιστημιακόν καὶ πρώην Σχολικόν Σύμβουλον Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως.

   14.5.2022: «Οἱ καλοί μαθητές γεννιοῦνται ἤ γίνονται; β΄ μέρος», μὲ φιλοξενούμενον τὸν κ. Ἀδαμάντιον Παπασταμάτην, Πανεπιστημιακόν καὶ πρώην Σχολικόν Σύμβουλον Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως.

   21.5.2022: «Ὁ "Ἅγιος"... Μάϊος τῆς Ἐκκλησίας μας», μὲ φιλοξενούμενον τὸν κ. Νικόλαον Μηλιανόν, Θεολόγον καθηγητήν.

   28.5.2022: «Τὸ ἄγχος τῶν ἐξετάσεων», μὲ φιλοξενουμένην τὴν ψυχολόγον κ. Ἕλεναν Τσατσαρώνη.

   11.6.2022: «Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς - Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», μὲ τὸν κ. Ἰωάννην Χονδρέλην, καθηγητήν Ἀγγλικῆς Γλώσσης.

   18.6.2022: «Μοναξιά, ἕνα φαινόμενο τοῦ σύγχρονου κόσμου», μὲ φιλοξενούμενον τὸν κ. Παντελῆν Πρώιον, Ψυχολόγον.

   25.6.2022: «Ὁριοθέτηση τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων καὶ ἐπίλυση συγκρούσεων», μὲ φιλοξενούμενον τὸν κ. Εὐστράτιον Τσουκάρην, Ψυχολόγον.


Εκτύπωση   Email