Ψήφισμα Ιερατικής Συνάξεως Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών υπέρ των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου και Πλοιάρχων Οινουσσών.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Ἐμεῖς, οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν συγκεντρωθήκαμε σέ τακτική Ἱερατική Σύναξη στίς Οἰνοῦσσες, τό Κέντρον τῆς Παγκόσμιας Ναυτιλίας, ὑπό τήν Σεπτή Προεδρεία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, σήμερον τήν 18ην Ἰουλίου 2012, ἡμέραν Τετάρτην καί ὥραν 12ην μ., καί, μεταξύ ἄλλων θεμάτων, ἐθέσαμε καί τό θέμα τῆς ἐξαγγελθείσης, κατά τό πρόσφατον παρελθόν, καταργήσεως ἀπό τήν Πολιτείαν τῶν Ἀκαδημιῶν Ε. Ν. Μηχανικῶν Χίου καί Πλοιάρχων Οἰνουσσῶν, γιά τό ὁποῖο ὁμόφωνα καί ὁμόθυμα ἀπεφασίσαμε, ὅπως διακηρύξωμε μέ σθένος ἐνώπιον πάσης ἁρμοδίας Ἀρχῆς καί παντός ὑπευθύνου Προσώπου, ὅτι ὑποστηρίζομε καί ὑπεραμυνόμεθα τῆς διατήρησης, τῆς ἐνίσχυσης καί τῆς βελτίωσης τῆς ἀπρόσκοπτης λειτουργίας τῶν Ἀκαδημιῶν αὐτῶν, διότι

α) γνωρίζομε, ὅτι ἀποτελεῖ καθολικό αἴτημα τοῦ Χιακοῦ καί Οἰνουσσίου λαοῦ, τήν ἐπιθυμία τοῦ ὁποίου ἀσφαλῶς ἀφουγκραζόμεθα.

β) ἡ ὕπαρξις καί λειτουργία τῶν Σχολῶν αὐτῶν ἐπιβεβαιώνει τήν ἀναγνώριση καί ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας τῆς μεγίστης προσφορᾶς τῶν ἀκριτικῶν νησιῶν μας στή ναυτική παράδοση τῆς Πατρίδας μας καί τήν πρωταγωνιστική θέση τους στήν παγκόσμια ναυτιλία.

γ) δικαιώνει τόν καθημερινό πόθο, κόπο καί μόχθο τῶν Χίων ναυτικῶν, ἡ ζωή, οἱ ὁραματισμοί καί  προκοπή τῶν ὁποίων εἶναι ἀναπόσπαστα συνδεδεμένη μέ τή θάλασσα.

δ) οἱ Σχολές αὐτές προετοιμάζουν ἄριστα καί καταρτίζουν ἐπάξια τούς ἐμπειρότερους Πλοιάρχους καί Μηχανικούς στήν Ἑλλάδα.

ε) ἀποτελοῦν τόν πνεύμονα ζωῆς τοῦ συνόλου σχεδόν τῶν οἰκογενειῶν τῶν νησιῶν μας, ἰδιαίτατα μάλιστα τῆς ναυτομάνας τῶν Οἰνουσσῶν.

στ) συμβάλλουν τά μέγιστα στήν καλλιέργεια τῆς Ναυτικῆς Τέχνης καί στήν προβολή τῆς Ναυτικῆς Παράδοσης τῆς Πατρίδας μας, καί

ζ) ἀποτελοῦν καθοριστικό παράγοντα γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας, μέ τήν προσφορά τοῦ πλέον ἀξίου καί ἱκανοῦ δυναμικοῦ στή Ναυτιλία μας καί τήν ἀνάδειξή της σέ πρώτη πηγή εἰσροῆς συναλλάγματος στή Χώρα μας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ


Εκτύπωση   Email