ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

Ἐν Χίῳ τῇ 27ῃ Αὐγούστου 2012

"ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ"
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΑΞΙΑΣ                          60.000,00 ΕΥΡΩ

ΔΙΕΤΕΘΗΣΑΝ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΑΞΙΑΣ                            52.821,80 ΕΥΡΩ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ:

ΥΠΕΡ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ             29.934,00 ΕΥΡΩ

ΥΠΕΡ ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ     22.887,80 ΕΥΡΩ

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Εκτύπωση   Email