Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος τέλεσε την Αρχαία Θεία Λειτουργία του Ευαγγελιστού Μάρκου στον ομώνυμο Ιερό Ναό του Βροντάδου.

 AgMarkos30Sept2012.1 AgMarkos30Sept2012.2

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα των Εγκαινίων του Ιερού Ναού του Αγίου Μάρκου Βροντάδου, τελέστηκε η Αρχαιοτάτη Θεία Λειτουργία του Ευαγγελιστού Μάρκου(1) στον ομώνυμο Ιερό Ναό του Βροντάδου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου.

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στην ιστορία και στην προσφορά του Ιερού Ναού του Αγίου Μάρκου Βροντάδου.

(1) Η θεία λειτουργία η φερομένη υπό το όνομα «του αγίου αποστόλου και ευαγγελιστού Μάρκου, μαθητού του αγίου Πέτρου» είναι η κυρία αρχαία λειτουργία της εκκλησίας της Αλεξανδρείας και της Αιγύπτου. Ανήκουσα ως εκ τούτου εις τον εν τη περιοχή ταύτη διαμορφωθέντα και τηρούμενον αιγυπτιακό ή αλεξανδρινό λειτουργικόν τύπον, ευρίσκετο εν λειτουργική χρήσει εν τη εκκλησία της Αιγύπτου, εν τω πρωτοτυπώ ελληνικώ κειμένω ή εν μεταφράσει, απ' αρχής μέχρι τουλάχιστον του ΙΓ' αιώνος. Ταύτην ετέλεσαν ή εις αυτήν αναφέρονται αι εις την θείαν λειτουργίαν παραπομπαί και υπαινιγμοί των μεγάλων Πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων της εκκλησίας της Αιγύπτου, ως του Μ. Αθανασίου, Διδύμου, Μακαρίου, Ισιδώρου, Θεοφίλου, Κυρίλλου, Τιμοθέου κλπ. Εκ της Αιγύπτου η χρήσις αυτής διεδόθη και εις τα μέρη του Σινά, εις την Αιθιοπία και εις τάς ελληνικάς κοινότητας της Νοτίου Ιταλίας κατά την εποχή των Σταυροφοριών. Παραλλήλως προς αυτήν εχρησιμοποιούντο, εκτός των ετέρων δύο εν Αλεξάνδρεια διαμορφωθεισών λειτουργιών του αγίου Βασιλείου και του αγίου Γρηγορίου, και η ιεροσολυμιτική λειτουργία του αγίου Ιακώβου και δη αι δύο βυζαντινοί Λειτουργίαι του Μ. Βασιλείου και του Χρυσοστόμου, αι οποίαι σημαντικώς επέδρασαν επ' αυτής και τελικώς την εξετόπισαν.

Φουντούλη Ι. Μ., «Θεία Λειτουργία του Αποστόλου Μάρκου» [Κείμενα Λειτουργικής, 3], Θεσσαλονίκη 1977.


Εκτύπωση   Email