Προβολή παρουσίασης αρχειακού υλικού στον πρώτο όροφο του Μητροπολιτικού μεγάρου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ἀνακοινώνεται ὅτι ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν συμμετέχοντας στὸν ἑορτασμὸ τῆς ἑκατονταετηρίδας τῶν Ἐλευθερίων τῆς Χίου θὰ προβεῖ σὲ προβολὴ παρουσίασης ἀρχειακοῦ ὐλικοῦ στὸν πρῶτο ὄροφο τοῦ Μητροπολιτικοῦ μεγάρου τὸ Σάββατο καὶ τὴν Κυριακὴ 10 και 11 Νοεμβρίου ἐ.ἔ. κατὰ τὶς ὧρες 12.00-14.00 μὲ θέμα: 

logo-ekthesi2

Παρουσιάζονται ἔγγραφα ἱερέων τῆς ἐποχῆς, ὅπου καταγράφονται πεσόντες κατὰ τὸ διάστημα 1912-1921 καὶ οἱ ἀνάγκες τῶν οἰκογενειῶν τους.

Ἡ ἔκθεση, ποὺ ἀπὸ τὴ Δευτέρα 12 Νοεμβρίου θὰ εἶναι προσβάσιμη στὸ κοινό κατὰ τὶς ἐργάσιμες ὧρες, μπορεῖ νὰ διατεθεῖ καὶ γιὰ τὰ σχολεῖα.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


Εκτύπωση   Email