Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΘΑ ΓΙΝῌ ΕΙΣ ΤΗΝ Π.Ε.Κ.Ε.Β.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν γνωστοποιεῖ, ὅτι ἡ Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωσις αὐτῆς, μέ τήν συμμετοχήν τῆς Χορῳδίας τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ» δέν θά πραγματοποιηθῇ εἰς τό Ὁμήρειον Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Δήμου Χίου, ἀλλά εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον Π.Ε.Κ.Ε.Β., αἴθουσα «Ματθαῖος Μουντές» τήν Κυριακήν 16ην Δεκεμβρίου καί ὥραν 6ην ἀπογευματινήν. 

(ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)

 


Εκτύπωση   Email