Πρόγραμμα Λατρευτικής Διακονίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μυρσινιδίου Χίου

Ἀρ. Πρωτ. 1639                                             
Ἀρ. Διεκπ. 624
Ἐν Χίῳ τῇ 8ῃ Ἰουλίου 2013

Πρός

Τόν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτας:
κ. Νεκτάριον Ἐπιτροπάκην, κ. Παντελεήμονα Βῶλον, κ. Μελέτιον Γιαννιώδην
καί Ἀντώνιον Πρελιᾶν

Ἐνταῦθα

Διά τοῦ παρόντος, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως ὑποβληθῆτε εἰς τόν Ἱεραποστολικόν κόπον καί ἐξυπηρετήσητε τάς Λειτουργικάς ἀνάγκας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μυρσινιδίου Χίου, ὡς τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:

15-7-2013 Δευτέρα   (πρωΐ)     Ἀκολ. Μεσονυκτ., Ὄρθρου καί Ὡρῶν   ὥρα 7.00 – 9.00 π.μ. π. Ἀντ. Πρελιᾶς.

15-7-2013 Δευτέρα   (ἑσπέρας)   Ἀκολ. Θ Ὥρας, Ἑσπερ., Μικρ. Ἀποδείπνου καί Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου   ὥρα 6.00 – 8.00 μ.μ. π. Ἀντ. Πρελιᾶς.

18-7-2013 Πέμπτη   (πρωΐ) Ἀκολ. Μεσονυκτ., Ὄρθρου & Ὡρῶν ὥρα 7.00 – 9.00 π.μ. π. Ἀντ. Πρελιᾶς.

18-7-2013 Πέμπτη   (ἑσπέρας)   Ἀκολ. Θ Ὥρας, Ἑσπερ., Μικρ. Ἀποδείπνου, Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου   ὥρα 6.00 – 8.00 μ.μ. π. π. Ἀντ. Πρελιᾶς.

23-7-2013 Τρίτη   (πρωΐ)     Ἀκολ. Μεσονυκτ., Ὄρθρου & Ὡρῶν   ὥρα 7.00 – 9.00 π.μ. π. Παντ. Βῶλος.

23-7-2013 Τρίτη   (ἑσπέρας)   Ἀκολ. Θ Ὥρας, Ἑσπερ., Μικρ. Ἀποδείπνου καί Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου   ὥρα 6.00 – 8.00 μ.μ. καί ἐν συνεχείᾳ Ἱερά Ἐξομολόγησις π. Παντ. Βῶλος.

29-7-2013 Δευτέρα   (πρωΐ)     Ἀκολ. Μεσονυκτ., Ὄρθρου & Ὡρῶν   ὥρα 7.00 – 9.00 π.μ. π.Μελ. Γιαννιώδης.

29-7-2013 Δευτέρα   (ἑσπέρας)   Ἀκολ. Θ Ὥρας, Ἑσπερ., Μικρ. Ἀποδείπνου καί Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου   ὥρα 6.00 – 8.00 μ.μ. π. Μελ. Γιαννιώδης.

08-8-2013 Πέμπτη   (πρωΐ)     Ἀκολ. Μεσονυκτ., Ὄρθρου & Ὡρῶν   ὥρα 7.00 – 9.00 π.μ. π.Μελ. Γιαννιώδης.

08-8-2013  Πέμπτη   (ἑσπέρας)   Ἀκολ. Θ Ὥρας, Ἑσπερ., Μικρ. Ἀποδείπνου καί Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου   ὥρα 6.00 – 8.00 μ.μ. π. Μελ. Γιαννιώδης.

19-8-2013 Δευτέρα   (πρωΐ)   Ἀκολ.Μεσονυκτ., Ὄρθρ. & Ὡρῶν   ὥρα 7.00 – 9.00 π.μ. π.Νεκτ. Ἐπιτροπάκης »   (ἑσπέρας)   Ἀκολ. Θ Ὥρας, Ἑσπερ., Μικρ. Ἀποδείπνου καί Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου   ὥρα 6.00 – 8.00 μ.μ. καί ἐν συνεχείᾳ Ἱερά Ἐξομολόγησις π. Νεκτ. Ἐπιτροπάκης.

21-8-2013 Τετάρτη   (πρωΐ)     Ἀκολ.Μεσονυκτ., Ὄρθρ. & Ὡρῶν   ὥρα 7.00 – 9.00 π.μ. π. Παντ. Βῶλος.

21-8-2013 Τετάρτη   (ἑσπέρας)   Ἀκολ. Θ Ὥρας, Ἑσπερ., Μικρ. Ἀποδείπνου καί Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου   ὥρα 6.00 – 8.00 μ.μ. καί ἐν συνεχείᾳ Ἱερά Ἐξομολόγησις π. Παντ. Βῶλος.

26-8-2013 Δευτέρα   (πρωΐ)   Ἀκολ. Μεσονυκτ., Ὄρθρου & Ὡρῶν   ὥρα 7.00 – 9.00 π.μ. π. Νεκτ. Ἐπιτροπάκης

26-8-2013 Δευτέρα   (ἑσπέρας)   Ἀκολ. Θ Ὥρας, Ἑσπερ., Μικρ. Ἀποδείπνου καί Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου   ὥρα 6.00 – 8.00 μ.μ. καί ἐν συνεχείᾳ Ἱερά Ἐξομολόγησις π. Νεκτ. Ἐπιτροπάκης.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν  Μᾶρκος


Εκτύπωση   Email